Mens en kanker

NFK is de koepelorganisatie van 20 kankerpatiëntenorganisaties, die onafhankelijk werken voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Middels belangenbehartiging, patiëntenparticipatie en informatievoorziening. Met als doel een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en een betere kwaliteit van leven.

Zoeken op Kankerpatiëntenorganisatie

Zoek op aandoening

Mijn leven met kanker