• Vergoeding zittend ziekenvervoer immunotherapie per 2018

    NFK is blij met het besluit van de staatssecretaris van VWS om zittend ziekenvervoer te vergoeden voor immunotherapie, net zoals nu al het geval is bij chemotherapie.

    Lees meer

Een patiëntenwijzer biedt de relevante keuze- informatie zodat patiënten het voor hen best passende ziekenhuis kunnen kiezen. 

Wat kankerpatiëntenorganisaties doen voor een betere kwaliteit van leven, een betere kwaliteit van zorg en een betere toegang tot zorg.

Mens en kanker

NFK is de koepelorganisatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties, die onafhankelijk werken voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Onze speerpunten zijn belangenbehartiging, patiëntenparticipatie en informatievoorziening. Met als doel een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en een betere kwaliteit van leven.
Lees meer

Zoeken op Kankerpatiëntenorganisatie

Zoek op aandoening

Mijn leven met kanker

15 mei 2017

Meer duidelijkheid over kanker en verzekeren

Lees Meer
8 mei 2017

Lancering van campagne 'Samen sta je niet alleen' ...

Lees Meer
22 april 2017

NFK pleit voor sluitende vergoeding zittend zieken...

Lees Meer
19 april 2017

Onafhankelijke patiënt is noodzaak voor belangenbe...

Lees Meer