NFK

Over ons

NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Binnen deze koepel zijn 20 patiëntenorganisaties actief, die zich inzetten voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Deze groep is groot, met ruim 700.000 patiënten en elk jaar 100.000 nieuwe mensen die getroffen worden door deze ziekte.

Ons doel voor patiënten is drieledig:

  • een betere kwaliteit van leven
  • een betere kwaliteit van zorg
  • een betere toegankelijkheid van zorg


Daaraan dragen we bij door:

  • Belangenbehartiging
  • Patiëntenparticipatie
  • Informatievoorziening

Belangenbehartiging

Bij belangenbehartiging gaat het om dossiers als een betere kwaliteit van zorg, waarbij we ons onder meer richten op een juiste onderzoeksagenda, het zichtbaar maken van de praktijkverschillen tussen ziekenhuizen, de concentratie van kennis in enkele centra en nieuwe geneesmiddelen die betaalbaar en toegankelijk moeten zijn. Ook de kwaliteit van leven helpen we ondersteunen, met het stimuleren van zelfmanagement door patiënten en aandacht voor de late effecten van kanker.  Eveneens beijveren we ons voor de maximale toegankelijkheid van verzekerde zorg, met een focus op de vergoeding van herstelzorg na de primaire kankerbehandeling en psychosociale zorg.

Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie is een werkveld waarin we ervoor zorgen dat de stem van de kankerpatiënt wordt gehoord in allerlei gremia en bij allerlei politiek-maatschappelijke beslissingen. We voeren sturende gesprekken met vele samenwerkingspartners in het oncologische veld: met artsen, ziekenhuizen, verzekeraars, overheden, onderzoekers, farmaceuten, samenwerkingsverbanden, sponsoren enz.

Informatievoorziening

Bij de diagnose kanker komt het leven van een patiënt in een ander daglicht te staan. De informatiebehoefte wordt dan enorm groot. Die informatie willen we maximaal geven. Met onder meer deze website en websites van elke kankerpatiëntenorganisatie (kpo), bij telefonische vragen, met lotgenotencontact en via social media. Onze kpo’s beschikken over een schat aan kennis, die samen met artsen en onderzoekers is opgebouwd, vaak op wereldwijde schaal. We zijn ook actief met data mining: internetinformatie verzamelen en analyseren voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe ervaringskennis.