NFK

UPDATE 26-4-2017 over kort geding Kanker.nl

Op dinsdag 25 april hebben NFK en KWF vooroverleg gevoerd over het geschil over Kanker.nl en onderlinge verhoudingen. Inmiddels is het kort geding uitgesteld naar 3 juli en hebben beide partijen besloten om in de tussentijd een traject van mediation in te gaan.