Dankjewel voor je betrokkenheid bij NFK en/of één van de bij ons aangesloten kankerpatiëntenorganisaties!

We werken nauw samen met (ex-) patiënten en mantelzorgers om onze missie te verwezenlijken. Zij zetten zich op verschillende manieren voor ons in. Denk aan het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek, meelezen bij de ontwikkeling van richtlijnen, meedenken in klankbordgroepen of het delen van hun ervaring in de media.

Dit formulier is bedoeld als een eerste intake. We willen je vragen dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen. We gebruiken de informatie op dit formulier om ervoor te zorgen dat jij je ervaring op een passende manier kunt inzetten. Als het ingevulde formulier bij ons binnen is gekomen zal onze vrijwilligerscoördinator contact met je opnemen.

Wij bewaren de gegevens die je hier invult in een afgeschermde en goed beveiligde omgeving waar alleen onze vrijwilligerscoördinatoren toegang tot hebben. Onderaan dit formulier kun je aangeven of je toestemming geeft voor het bewaren van je gegevens. Wij wachten je reactie graag af!

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar: vrijwilligerscoordinator@nfk.nl.

Onderstaande vragen hebben betrekking op je persoonlijke ervaring met kanker. We gebruiken deze informatie om te zorgen dat je jouw ervaring op een passende manier in kunt zetten. Ben je een naaste van iemand die kanker heeft (gehad)? Vul dan 'naaste' in laat de vragen over behandeling en diagnose open.
Welke behandeling(en) heb je gehad?
Meerdere antwoorden mogelijk
Is er een specifiek thema waar je belangstelling naar uitgaat? *
Meerdere opties mogelijk


In welke rollen ben je geïnteresseerd? *
Meerdere opties mogelijk
In ons tweemaandelijkse Ledenbericht vind je nieuws over bijeenkomsten en de mogelijkheden om je in te zetten als vrijwilliger.