Dankjewel voor je betrokkenheid bij NFK en/of één van de bij ons aangesloten kankerpatiëntenorganisaties!

We werken nauw samen met (ex-) patiënten om onze missie te verwezenlijken. Zij zetten zich op verschillende manieren voor ons in. Denk aan het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek, meelezen bij de ontwikkeling van richtlijnen, meedenken in klankbordgroepen of het delen van hun ervaring in de media.

Dit formulier is bedoeld als een eerste intake. We willen je vragen dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen. We gebruiken de informatie op dit formulier om ervoor te zorgen dat jij je ervaring op een passende manier kunt inzetten. Als het ingevulde formulier bij ons binnen is gekomen zal onze vrijwilligerscoördinator contact met je opnemen.

Wij bewaren de gegevens die je hier invult in een afgeschermde en goed beveiligde omgeving waar alleen onze vrijwilligerscoördinatoren toegang tot hebben. Onderaan dit formulier kun je aangeven of je toestemming geeft voor het bewaren van je gegevens. Wij wachten je reactie graag af!

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar: vrijwilligerscoördinator@nfk.nl.

Welke behandeling(en) heb je gehad?
Meerdere antwoorden mogelijk
In welke rollen ben je geïnteresseerd? *
Meerdere opties mogelijk
Is er een specifiek thema waar je belangstelling naar uitgaat? *
Meerdere opties mogelijk