Wij organiseren dit jaar vier Els Borst-gesprekken in het Radboud UMC in Nijmegen met als onderwerp 'Samen Beslissen in de palliatieve fase'. Per gesprek zoeken wij vijf kankerpatiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden.

In een Els-Borstgesprek gaan kankerpatiënten en zorgverleners die geen behandelrelatie hebben met elkaar in dialoog onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Ze kijken vanuit elkaars perspectief naar de communicatie: zorgverleners worden zich bewust van de beleving van patiënten, terwijl patiënten leren over de beleving van zorgverleners. Dat zorgt voor reflectie en wederzijds begrip.

De eerste twee gesprekken vinden plaats op 27 maart en 25 april, de volgende in het najaar. Wij zoeken per gesprek vijf kankerpatiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden, en bereid zijn in een gesprek met zorgverleners ervaringen uit te wisselen over hoe zij besluitvorming in deze fase hebben ervaren.

Aanmelden kan bij Tilly Bouma met vermelding van je telefoonnummer en de tijden waarop wij je hierover kunnen bellen. Op onze website vind je meer informatie over Els Borst-gesprekken en Samen Beslissen.