Wij organiseren dit najaar een aantal Els Borst-gesprekken in het Radboud UMC en Jeroen Bosch Ziekenhuis met als onderwerp 'Samen beslissen in de palliatieve fase'. Per gesprek zoeken wij vijf kankerpatiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden.

In een Els Borst-gesprek gaan kankerpatiënten en zorgverleners die geen behandelrelatie hebben met elkaar in gesprek onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Ze kijken vanuit elkaars perspectief naar de communicatie: zorgverleners worden zich bewust van de beleving van patiënten, terwijl patiënten leren over de beleving van zorgverleners. Dat zorgt voor reflectie en wederzijds begrip.

De eerste gesprekken vinden plaats op 30 september en 14 oktober in het Radboud UMC in Nijmegen en op 30 oktober in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Per gesprek zoeken wij vijf kankerpatiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden en die bereid zijn in een gesprek met zorgverleners ervaringen uit te wisselen over hoe zij besluitvorming in deze fase hebben ervaren.

Aanmelden kan bij Tilly Bouma met vermelding van je telefoonnummer en de tijden waarop wij je hierover kunnen bellen. Op onze website lees je meer over Els Borst-gesprekken en Samen Beslissen.