De commissie Belangenbehartiging van de Stichting Hematon is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger.

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met bloed- of lymfklierkanker en mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hematon bevordert lotgenotencontact, geeft informatie en voorlichting en doet aan belangenbehartiging. Het hart van de organisatie wordt gevormd door ruim 150 vrijwilligers.

Voor de HOVON werkgroep leukemie zoeken we een vrijwilliger. Het betreft hier een werkgroep van de Stichting HOVON, een externe organisatie. Deze werkgroep heeft tot doel het ontwikkelen van klinisch wetenschappelijk onderzoek en is een platform voor het uitwisselen kennis en richtlijnontwikkeling, hier specifiek voor vormen van acute leukemie, zoals AML en ALL.

De werkgroep bestaat uit artsen (hematologen, pathologen, moleculair biologen en onderzoekers). De patiëntenvereniging is vertegenwoordigd in de werkgroep: twee deelnemers vanuit Hematon (één vaste en één vervanger). Bij de vergaderingen zijn gemiddeld 20-25 deelnemers aanwezig. De vergaderingen zijn 3-4 keer per jaar. We vragen je om voorbereiding en terugkoppeling in de commissie belangenbehartiging.

In de HOVON-werkgroepen geef je vanuit het patiëntenperspectief commentaar op studievoorstellen, richtlijnen en andere initiatieven van die werkgroep.

Hematon is vertegenwoordigd in 7 ziekte-gerelateerde HOVON werkgroepen. De Hematon vertegenwoordigers in deze werkgroepen ontmoeten elkaar (fysiek of digitaal) elke 3 maanden in een vergadering van de HOVON- contactgroep om ervaringen uit te wisselen, inbreng op elkaar af te stemmen en elkaar te steunen.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die ervaringsdeskundig is en zich ongeveer 2 uur per week hiervoor wil inzetten.

Voor deze functie vragen wij:

 • Je bent (of wordt) lid van Hematon
 • Je handelt in lijn met de missie en visie van Hematon
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de thema’s van Hematon
 • Je bent geïnteresseerd in onderzoeken en richtlijnen over CML
 • Je draagt je steentje bij aan het verbeteren van de zorg voor de hemato-oncologische patiënt en zijn naasten
 • Je bent enthousiast en energiek
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken met Microsoft Office 365 (m.n. Outlook, Excel, SharePoint en Teams)
 • Je handelt in lijn met het Handboek Vrijwilligers en de nota Vrijwilligersbeleid
 • Je legt verantwoording af aan de voorzitter van de commissie Belangenbehartiging.

Voor deze functies bieden wij:

 • Je wordt vrijwilliger van Hematon
 • Je krijgt een vrijwilligersaccount met eigen mailadres en toegang tot het intranet
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding
 • Je mag deelnemen aan de vrijwilligersdagen
 • Je krijgt scholing die je voor je rol nodig hebt
 • Je gaat samenwerken met andere vrijwilligers die hetzelfde doel hebben
 • Je gaat samenwerken met vrijwilligers die van elkaar leren en elkaar steunen.

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en cv naar belangenbehartiging@hematon.nl, ter attentie van de voorzitter van de commissie Belangenbehartiging. Voor meer informatie kun je ook bellen met 06-111 44 721 (Marianne van Maarschalkerweerd).