De Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) is op zoek naar een financiële man of vrouw die in de loop van 2019 de functie van de huidige penningmeester van de vereniging wil overnemen. Dit in verband met het bereiken van de statutaire zittingstermijn. Het is vrijwilligerswerk.

Taken van de penningmeester

De penningmeester heeft zitting in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks Bestuur en stelt elk jaar een begroting op aan de hand van het beleidsplan. De penningmeester stelt samen met het Dagelijks Bestuur de subsidieaanvragen op bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (het NFK) en bij het Fonds PGO (overheid Ministerie VWS). Beide subsidies zijn van groot belang voor de uitvoering van de activiteiten uit het beleidsplan. Verder draagt de penningmeester zorg voor de periodieke rapportages voor het bestuur. Aan het eind van het boekjaar stelt de penningmeester het Jaarrapport samen, in overleg met de externe accountant.

De penningmeester wordt ondersteund door een professioneel financieel medewerk(st)er voor de reguliere administratie van contributies, declaraties en rekeningen voor projecten. De financiële administratie wordt gevoerd in exact.

De penningmeester zal de financiële rapportages van de Districten beoordelen en hierover adviezen geven.