Stichting Hematon zoekt een enthousiaste collega die goed kan werken in een vrijwilligersorganisatie. Met professionele kwaliteiten zorg je ervoor dat het bestuur en de verschillende commissies het werk van Hematon kunnen vormgeven. Samenwerking met ervaringsdeskundigen en relevante partijen gaat je goed af. Je hebt een grote maat van zelfstandigheid.

Als senior beleidsmedewerker van Hematon ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van vergaderingen van het bestuur en het schrijven en geven van (beleids)adviezen vanuit meerdere invalshoeken. Daarnaast onderhoud je contacten met relaties, anticipeer je op ontwikkelingen en vertaal je deze naar passende acties voor de gehele organisatie, operationaliseer je (strategisch)beleid, programma’s en meerjaren(project)plannen.

In deze functie werk je nauw samen met het secretariaat en ben je het aanspreekpunt voor Hematon op ons kantoor.

Meer informatie over de vacature lees je hier.