• Slider

Belangenbehartiging

Unieke werkwijze

NFK komt als koepel van negentien kankerpatiëntenorganisaties op voor de gezamenlijke, generieke belangen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in Nederland. Belangenbehartiging verloopt cyclisch en is vaak een langdurig proces. Tussen de verschillende stappen binnen de belangenbehartigingscyclus is het belangrijk om patiëntervaringen te raadplegen. Dit kan met behulp van klankbordgroepen, denktanks, uitvragen via online patiëntenpanels zoals Doneerjeervaring.nl en sinds kort ook via Forum Miner.

Afbeelding unieke werkwijze

Onze doelen zijn:

  • betere kwaliteit van leven,
  • betere kwaliteit van zorg en
  • betere toegang tot zorg.


De kwaliteit van leven is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van zorg en de toegang tot (verzekerde) zorg. Veel van onze projecten en activiteiten zijn dan ook gericht op een betere kwaliteit van zorg én een betere kwaliteit van leven, of betere toegang tot verzekerde zorg om de kwaliteit van leven te verbeteren.