Deel via

Deze week maakte minister Hoekstra van Financiën bekend het ‘schone lei-beleid’ voor ex-kankerpatiënten in te voeren. NFK zet zich al jaren in om de kansen voor (ex-)kankerpatiënten op een (betaalbare) overlijdensrisicoverzekering te vergroten, en is dus erg blij met deze doorbraak in de verzekeringswereld! Maar wat houdt dit schone lei-beleid precies in?

De schone lei, of ‘het recht om vergeten te worden’, houdt in dat ex-kankerpatiënten die een bepaalde termijn ziektevrij zijn, niet meer verplicht zijn bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) te melden dat ze kanker hebben gehad. Kanker kan dan dus niet meer een reden zijn om geweigerd te worden of een onverklaarbare premieverhoging te krijgen.

Kortere termijn dan 10 jaar

Om in aanmerking te komen voor het schone lei-beleid zal een kankervrije termijn van 10 jaar gelden. Voor mensen die minderjarig waren toen kanker werd vastgesteld wordt de termijn waarna ze hun kankerverleden niet meer hoeven te melden 5 jaar. Voor bepaalde vormen van kanker zal een kortere termijn dan 10 jaar worden gehanteerd, afhankelijk van het stadium van de ziekte bij diagnose. Hier komt een speciale tabel voor, waarin verschillende kankervormen zijn uitgewerkt. Aankomende tijd gaan we, samen met het Verbond van Verzekeraars, aan de slag om verder invulling te geven aan deze tabel. Het is voor ons van wezenlijk belang dat deze tabel ook voor patiënten zelf duidelijk te begrijpen en overzichtelijk is.

Voor ex-kankerpatiënten is dit beleid een enorme doorbraak. De minister legt via deze weg de verzekeringssector – een sector waar zelfregulering de norm is – een wettelijk bindende maatregel op . De willekeur waarmee verzekeraars nu ex-patiënten behandelen wordt hierdoor doorbroken; alle ex-kankerpatiënten zijn onder dezelfde omstandigheden verzekerbaar, bij alle verzekeraars in Nederland.

Doneer Je Ervaring

Aanleiding voor dit alles was ons Doneer Je Ervaring-onderzoek naar het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. De uitkomsten van die peiling logen er niet om. Zes op de tien patiënt lukte het niet om een ORV af te sluiten. Daarnaast bleek meer dan een kwart van de ex-patiënten het aanbod van de verzekeraar zelf te geweigeren, omdat de kosten die bovenop de basispremie kwamen te hoog waren. Dit is onacceptabel, en daarom deden we in september van dit jaar een oproep aan de politiek om hier door een wetswijziging verandering in te brengen. Daar is nu dus gehoor aan gegeven.

NFK is blij met de beslissing van minister Hoekstra. Door vroegtijdige ontdekking en betere behandelmogelijkheden wordt de groep mensen die met en na kanker leeft namelijk steeds groter, en daarmee ook de groep die voor het invoeren van deze maatregel moeilijk of niet verzekerbaar was. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Gisteren hebben wij de minister hiervoor bedankt namens alle ex-kankerpatiënten in Nederland. Zoals minister Hoekstra het zelf ook omschreef: ‘dit is belangrijk voor de toekomst en een goede oplossing voor een maatschappelijk probleem, omdat de nieuwe behandeltechnieken en beter overlevingskansen van kanker zo ten volle benut worden.’ Hier sluiten wij ons volledig bij aan.

Overhandiging bijgesneden
Deel via

Lees verder...

 1. Bijna een kwart van de ziekenhuizen voert zo weinig kankeroperaties uit, dat de patiënt elders beter af is. Dit vinden wij zorgelijk, maar het is nog zorgelijker dat je als patiënt niet weet óf je in het goede ziekenhuis zit.
  Lees verder
  Irene Dingemans
  Programmaleider Kwaliteit van zorg
  DSC9818 1
 2. Registratielast wordt steeds vaker gebruikt als excuus om niet open te zijn over kwaliteit van zorg. Dit werkt verlammend voor zowel artsen als patiënten. Het is tijd voor verandering. Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK, aan het woord:
  Lees verder
  Arja Broenland
  Directeur-bestuurder
  NFK Arja Broenland directeur bestuurder