Deel via
Mirjam van Belzen
Belangenbehartiger Kwaliteit van Leven
Nfk Mederwerker Mirjam Uitgesneden

Vandaag geef ik drie NFK aanmoedigingsprijzen Kanker en Werk weg. Deze prijzen zijn de afronding van de campagne Late Effecten die NFK afgelopen jaar voerde. Concentratieproblemen en vermoeidheid, aan de buitenkant zie je ze niet, maar veel kankerpatiënten ervaren ze wel en ook op hun werk.

Eind januari 2018 organiseerden wij een expertmeeting Invloed ‘late gevolgen’ van kanker op werk. Vanuit verschillende invalshoeken waren experts bijeen voor een gemeenschappelijk doel: meer aandacht en begeleiding voor de late effecten van kanker in de werkomgeving. De aanwezigen gaven een intentieverklaring af met als doel meer aandacht en begeleiding voor die late effecten in de werkomgeving te creëren. Drie van deze initiatieven krijgen vandaag een NFK aanmoedigingsprijs.

Deze drie winnaars zetten zich op verschillende manieren in voor meer aandacht voor kanker en werk. Ik ga langs bij Desiree Dona van het Radboud UMC, Machteld de Bont van Care for Company en Ingrid Boelhouwer van de Hogeschool van Amsterdam.

Dat de draad weer oppakken zo moeilijk is. Met name wat betreft werken. Vooral de vermoeidheid en concentratie problemen, die zijn toch erg bepalend wat je werk betreft en ook hoe er op het werk door werkgever en collega's op gereageerd wordt.” (kankerpatiënt, oktober 2018)

Website Kanker en Werk

Op het moment dat je hoort dat je kanker hebt, word je in sneltreinvaart geconfronteerd met veel zaken. Ook op werkgebied kunnen er dingen spelen. Misschien komen er hele praktische vragen als ‘Kan ik doorwerken tijdens mijn behandeling?”, “Wat zijn eigenlijk mijn rechten?”, “Mag mijn werkgever me ontslaan?”, “Wat betekent dit voor mijn inkomen?” op je af. En wellicht vraag jij je af met wie je voor, tijdens en na je behandeling eigenlijk over je werk kan praten. Kortom hoe ga je om met je werk in deze nieuwe situatie?

Op de site van NFK vind je een heleboel handige tips die te maken hebben met werk als je kanker hebt of had. Wij vinden het belangrijk dat mensen die leven met en na kanker – voor zover mogelijk - kunnen blijven werken als zij dat willen. Werk is naast een bron van inkomsten ook afleiding, houvast en zingevend. Maar kanker en werk blijken in praktijk moeilijk samen te gaan. Bovenstaand citaat bevestigt dat nog maar eens.

Deze website waar zowel werkenden als werk- of opdrachtgevers informatie kunnen vinden is een prachtige tool. Iedereen kan er terecht voor informatie op elk moment van de dag. Maar om kanker en werk bespreekbaar te maken in de zorg, op de werkvloer, bij de politiek en de zorgverzekeraars, er voortdurend aandacht voor te genereren en tot een doorlopende oplossing te komen is meer nodig. Dat vraagt om een aanpak waarbij (ex)patiënten, werkgevers, zorgverleners, zorgverzekeraars en politiek betrokken zijn.

Behoud van en terugkeer naar werk bij kanker: een gezamenlijke taak van (ex)patiënten, werkgever, zorgverlener, zorgverzekeraar en politiek!

Drie weken geleden was ik aanwezig bij een Politiek Ontbijt Werkbehoud bij Kanker in Den Haag. Op deze bijeenkomst zaten bovengenoemde partijen samen om de tafel. Het doel was met elkaar te praten over maatregelen die nodig zijn om werkbehoud bij kanker beter te realiseren. Dat er nog veel bruggen gebouwd moeten worden om dit voor elkaar te krijgen, werd tijdens het ontbijt duidelijk. De afstand tussen de zorg en het sociale domein is er een, maar denken vanuit een oplossing die het meest recht doet aan de patiënt en diens toekomst is nog lang geen vanzelfsprekendheid. Dat moet echt beter.

Wij vinden dat er vanuit de zorg al ondersteuning moet komen om kankerpatiënten aan het werk te kunnen houden. Dat vraagt om een verandering in de zorg. Naast behandeling van de ziekte wordt werk dan meegenomen als behandeldoel. Meer bewustwording over de rol van werk in het leven van een patiënt bij zorgprofessionals is hard nodig. Maar ook meer begrip van werkgevers en collega’s is gewenst. Afgelopen jaar scoorden zij nog onvoldoende.

Desiree Dona verwoordt het als volgt: 'Iemands ziekte en iemands werkleven kun je niet los zien van elkaar. Dit zou gewoon integraal onderdeel moeten zijn van de behandeling. Waar het geld vandaan komt, is een vraag voor de politiek. Zorg voor arbeid is primair een patiëntenbelang. Dat vraagt veel afstemming en samenwerking tussen zorg en werkomgeving. Je kunt niet van de patiënt vragen dat allemaal alleen te regelen.'

Doneer je Ervaring

En natuurlijk zit ik komende tijd niet stil. Vorige week ben ik gestart met de voorbereidingen voor een ‘Doneer je Ervaring’ (ons online onderzoeksplatform) over Kanker en Werk die vanaf eind februari 2019 wordt uitgezet. Er wordt op dit moment ontzettend veel onderzoek gedaan naar Kanker en Werk, er worden cijfers gepresenteerd maar vanaf eind februari kunnen (ex)kankerpatiënten en naasten massaal hun mening en ervaring delen over dit belangrijke onderwerp. De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij de om het leven en de zorg van (ex-)kankerpatiënten en naasten te verbeteren. Daarnaast leveren de uitkomsten inzichten op die gebruikt worden door onze kankerpatiëntenorganisaties, zorgprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers, overheid en toezichthouders. Bij deze roep ik je dan ook op: Doneer je Ervaring zodat wij kunnen opkomen voor jouw belangen!

Deel via

Lees verder...

 1. NFK maakt zich sterk voor werkbehoud en werkhervatting voor mensen die leven met en na kanker. Elk jaar krijgen ongeveer 45.000 werkenden kanker. Dat een kwart daarvan uiteindelijk ontslag krijgt, vinden wij onacceptabel.
  Lees verder
  Mirjam van Belzen
  Belangenbehartiger Kwaliteit van Leven
  Nfk Mederwerker Mirjam Uitgesneden
 2. Zonder patiëntenorganisaties geen kwaliteit van zorg. Het tijdperk van de patiëntenorganisaties is aangebroken! Lees de blog van directeur-bestuurder van NFK Arja Broenland over de kwaliteit van zorg en een gefinancierde inbreng van patiëntperspectief.
  Lees verder
  Arja Broenland
  Directeur-bestuurder
  Nfk Medewerker Arja Broenland Blog