• Slider
< Kanker veroorzaakt grote problemen bij seks en intimiteit
1 juli 2017 16:44 Leeftijd: 110 days

Meer aandacht voor psychosociale nazorg


Patiënten op het juiste moment de juiste ondersteuning bieden

De patiënten die kanker overleven kunnen - ook na vele jaren - lichamelijke of psychosociale problemen ondervinden of ontwikkelen. Prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse en dr. Vivian Engelen zetten in op het monitoren van zulke problemen met behulp van korte vragenlijsten die de patiënt zo min mogelijk belasten. Ze streven ernaar zorgverleners én patiënten alerter te maken op zulke problemen. Dat moet ertoe leiden dat patiënten de juist ondersteuning krijgen.

Het interview met Lonneke van der Poll en Vivian Engelen over psychosociale zorg en PROMs is te lezen in het blad van Medische Oncologie (nummer 5 - juli 2017, jaargang 20) of klik hier voor een kopie van het artikel.