Op 6 oktober start NFK samen met koepelorganisaties in de zorg SONCOS, V&VN Oncologie en het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie een nieuwe online peiling voor patiënten en zorgprofessionals.

De peiling gaat in op hoe de logistiek rondom de (na)zorg voor kankerpatiënten georganiseerd is. Het is een vervolg van onze eerdere peiling ‘Gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten, wat is jouw ervaring?'

Voor wie is deze vragenlijst?

  • alle mensen die kanker hebben (gehad) en die in het ziekenhuis komen voor behandeling of nacontrole
  • medisch specialisten
  • gespecialiseerd verpleegkundigen
  • verpleegkundig specialisten

Waarom deze vragenlijst?

De vragenlijst is bedoeld om zicht te krijgen op hoe mensen met kanker de logistieke aanpassingen in de zorg ervaren in de post-acute fase van de coronacrisis. Hoe worden consulten op afstand ervaren? Wat zijn de voor- en nadelen? Welke zijn duurzaam voor de toekomst? Naast patiënten, zullen ook medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de vragenlijst invullen.

Al deze ervaringen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de politiek om afspraken te maken over de toekomst van kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving. De wens is om ‘het goede’ van alle aanpassingen die in de coronacrisis zijn doorgevoerd, te behouden, en het ‘minder goede’ waar mogelijk te verbeteren. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we voor de oncologie de juiste balans vinden tussen 'zorg op afstand' en 'zorg in het ziekenhuis'.