Kennisagenda's geven de onderwerpen aan waarnaar het veld onderzoek verlangt. Dit gaat vaak over nieuwe ontwikkelingen of praktijkvariatie*. Mede namens alle aangesloten kankerpatiëntenorganisaties brengt NFK hierbij onderwerpen in waarnaar zij vindt dat er wetenschappelijk onderzoek moet worden verricht.

* Praktijkvariatie geeft de mate aan waarin zorgaanbieders verschillen in de aangeboden zorg aan patiënten met vergelijkbare gezondheidsproblemen.

Patiëntenperspectief bij kennisagenda's

Bij kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen brengen we bijna altijd schriftelijk onderzoeksthema's in vanuit het patiëntenperspectief. Vaak werken we die ook uit naar een concreet kennishiaat om te bespreken in een prioriteringssessie. Een kennishiaat beschrijft een onderwerp waarnaar nog onderzoek gedaan moet worden. Tijdens deze prioriteringssessie zijn we dan ook vaak aanwezig om mee te discussiëren over het belang van de verschillende ingebrachte punten.

Omdat kennisagenda's door onderzoekers worden gebruikt ter inspiratie voor het uitwerken van een onderzoeksvraag, zien we die onderwerpen vaak ook weer terug in de aanvragen voor patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten?
Neem contact op met Kim Holtzer.
030 - 760 61 33 k.holtzer@nfk.nl