Kennisagenda's geven de onderwerpen aan waarnaar het veld onderzoek verlangt. Dit gaat vaak over nieuwe ontwikkelingen of praktijkvariatie*. Mede namens alle aangesloten kankerpatiëntenorganisaties brengt NFK hierbij onderwerpen in waarnaar zij vindt dat er wetenschappelijk onderzoek moet worden verricht.

* Praktijkvariatie geeft de mate aan waarin zorgaanbieders verschillen in de aangeboden zorg aan patiënten met vergelijkbare gezondheidsproblemen.

Patiëntenperspectief bij kennisagenda's

Bij kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen brengen we bijna altijd schriftelijk onderzoeksthema's in vanuit het patiëntenperspectief. Vaak werken we die ook uit naar een concreet kennishiaat om te bespreken in een prioriteringssessie. Een kennishiaat beschrijft een onderwerp waarnaar nog onderzoek gedaan moet worden. Tijdens deze prioriteringssessie zijn we dan ook vaak aanwezig om mee te discussiëren over het belang van de verschillende ingebrachte punten.

Omdat kennisagenda's door onderzoekers worden gebruikt ter inspiratie voor het uitwerken van een onderzoeksvraag, zien we die onderwerpen vaak ook weer terug in de aanvragen voor patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek.

In 2022 hebben NFK en verschillende kankerpatiëntenorganisaties meegewerkt aan de volgende kennisagenda’s:  

Nr

Naam Kennisagenda

Kennishiaten/thema’s aangeleverd door

Kennishiaten geprioriteerd door

1 

Kennisagenda Neurologen

SPKS, Hersenletsel.nl, NFK 

NFK, Hematon 

2 

Kennisagenda Interne geneeskunde  

LN, BVN, Hematon, NFK 

SPKS en NFK 

3 

Kennisagenda Revalidatie geneeskunde

LN 

4 

Kennisagenda Heelkunde

VKKN 

VKKN 

5 

Kennisagenda Ouderen in het ziekenhuis  

BVN, NFK 

Longkanker Nederland 

6 

Kennisagenda VKGN

NFK, BVN, VKN, BEZT, LwH 

NFK, BVN, VKN, BEZT, LwH 

7 

Kennisagenda Anesthesiologie

NFK 

gestemd door NFK, St Darmkanker en LN 

8 

Kennisagenda MDL 

SPKS 

St Darmkanker 

9 

Kennisagenda Radiologen 

BVN, NFK, st Olijf 

NFK, LN 

10 

Kennisagenda NVOG (gynaecologen) 

stichting Olijf 

stichting Olijf 

11 

Kennisagenda NVALT (longartsen) 

LN 

AVN 

12 

Onderzoeksagenda Fysiotherapie 

BVN 

BVN 

13 

Onderzoeksagenda Integrative Medicine 

LBNK, St Darmkanker, BVN, PKS, Stoma 

In 2023 

14 

Kennisagenda Orthopedie 

BVN en LN 

In 2023 

Meer weten?
Neem contact op met Kim Holtzer.
030 760 61 33 k.holtzer@nfk.nl