Hier vind je de meest gestelde vragen over de maatwerkroute die NFK samen met Independer ontwikkeld heeft.

Antwoorden op vragen overlijdensrisicoverzekering op maat

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als je kanker hebt gehad is lastig. Veel verzekeraars accepteren (ex-)kankerpatiënten niet als klant, of alleen tegen een veel hogere premie. Volgens NFK en Independer kan dat anders. Daarom is de Overlijdensrisicoverzekering Op Maat ontwikkeld. Hiermee kunnen ook mensen die kanker hebben gehad, een goede overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Via de website van Independer kunt u zich hiervoor aanmelden en een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Waarom is de overlijdensrisicoverzekering op maat zo belangrijk voor mensen met kanker?

Mensen met kanker krijgen vanwege hun gezondheid vaak te maken met flinke premieverhogingen of zelfs afwijzingen en lange doorlooptijden. NFK merkt dat kankerpatiënten behoefte hebben aan een eerlijke vergelijking van premies en voorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen, gebaseerd op hun gezondheid.

Waarom werkt NFK samen met Independer?

Independer helpt consumenten bij het afsluiten van een verzekering met gunstige voorwaarden en een gunstige premie. Voor mensen met kanker heeft Independer de Overlijdensrisicoverzekering Op Maat geïntroduceerd. Via Overlijdensrisicoverzekering Op Maat kunnen mensen met kanker een eerlijke vergelijking maken, met premies gebaseerd op hun gezondheid. Deze overlijdensrisicoverzekering is bij Independer af te sluiten.

Wat is het verschil met het aanvragen van een normale ORV?

Bij een normale aanvraag zie je premies die bedoeld zijn voor gezonde mensen. Mensen met kanker krijgen heel vaak te maken met een premieverhoging. Deze premieverhoging zie je bij een normale aanvraag pas nadat het aanvraagproces bij de verzekeraar is afgerond, dit kan zomaar vier tot zes weken duren. Met Overlijdensrisicoverzekering Op Maat laat Independer een klant met kanker eerst medisch beoordelen. Aan de hand van deze beoordeling geven meerdere verzekeraars een premie af. Op basis van deze premies kun je een eerlijke vergelijking maken en kiezen voor de meest gunstige verzekering.

Is Independer onafhankelijk?

Independer is in haar bedrijfsvoering onafhankelijk en handelt objectief. Het belang van de klant staat bij Independer voorop. Financieel is Independer niet geheel onafhankelijk; Achmea is voor 77% aandeelhouder. Dit heeft echter geen invloed op de bedrijfsvoering. In Overlijdensrisicoverzekering op Maat werkt Independer bovendien samen met meer dan negen verschillende verzekeraars.

Wat verdient Independer hieraan?

Voor de dienstverlening en het afsluiten van de verzekering via de diabetesroute vraagt Independer een vergoeding van € 295. Let op: Deze betaal je alleen als u de verzekering ook echt afsluit (no cure no pay!). De vergoeding is hoger dan de standaard door Independer gevraagde vergoeding van € 195. De dienstverlening binnen de overlijdensrisico op maat route is ook een stuk uitgebreider.

Zijn er uitsluitingen? Zo ja, op welke gronden?

Ja, een uitsluiting is mogelijk. In een enkel geval kan een klant op medische gronden worden afgewezen.

Waarop wordt de premie gebaseerd?

De premie is gebaseerd op onder meer de leeftijd van de verzekerde, het bedrag dat wordt verzekerd, hoe lang de verzekering loopt, de gezondheid van de verzekerde en in sommige gevallen de postcode van de verzekerde.

Ik heb meerdere keren een verzekering aangevraagd. Alle aanvragen werden afgewezen. Als deze aanvraag wederom wordt afgewezen, waar kan ik dan terecht?

Independer vraagt minimaal 8 verzekeraars om een premie af te geven. De kans op afwijzen is daarom heel klein. Maar ook Independer kan geen garantie geven. In een enkel geval kan de klant door alle verzekeraars worden afgewezen. Als dit gebeurt, is de kans groot dat de klant bij geen enkele verzekeraar terecht kan. Via ICZ of via een tussenpersoon bij een herverzekeraar een aanvraag, doen is een alternatief, kijk hiervoor bij tips als u zelf aan de slag wil.

Ik heb de gegevens ingevuld op de site. Op wat voor termijn ontvang ik een voorstel?

Het hele traject duurt gemiddeld zo’n drie tot vier weken. Heb je haast met jouw aanvraag? Dan zijn er mogelijkheden om dit traject te versnellen. Dit kun je met Independer bespreken.

Er is soms sprake van extra hoge premies voor mensen die kanker hebben gehad. Is dat bij deze verzekeraars anders?

Dit verschilt per aanvraag. Omdat je kunt kiezen uit het aanbod van 8 verzekeraars, kun je de meest gunstige verzekering uitkiezen.

Wat is de premie en waarom zijn er verschillen tussen premies?

De premie is het bedrag dat de klant aan de verzekeraar betaalt om verzekerd te zijn. De premies bij de verzekeraars kunnen fors verschillen. Dit komt mede omdat de verzekeraars de risico’s van een verzekering verschillend inschatten.

Waarom worden dit 'eerlijke' premies genoemd?

Mensen met kanker krijgen heel vaak te maken met een premieverhoging. Deze premieverhoging zie je bij een normale aanvraag pas nadat je aanvraagproces bij de verzekeraar is afgerond, dit kan zomaar 4 tot 6 weken duren. Independer vraagt op basis van jouw gezondheid premies op bij meerdere verzekeraars. Dit zijn de premies die je écht gaat betalen als je de verzekering afsluit. Daarom worden dit eerlijke premies genoemd.

Waarom doen andere verzekeraars niet mee?

De winsten bij verzekeraars staan zwaar onder druk. Mede daarom proberen verzekeraars processen zo veel mogelijk digitaal te maken. Dit bespaart namelijk kosten. Het proces voor Overlijdensrisicoverzekering Op Maat is niet digitaal. Niet alle verzekeraars zijn bereid om, naast hun digitale processen, een ander proces te creëren. Achter de schermen voert NFK samen met Independer een lobby om zo veel mogelijk verzekeraars mee te laten doen met de maatwerkroute.

Ik wil overstappen van mijn huidige verzekering naar een nieuwe verzekering, wat is de procedure?

Je moet je huidige verzekering zelf opzeggen. Doe dit pas als je geaccepteerd bent door je nieuwe verzekeraar. Independer kan wel helpen bij het opzeggen, bijvoorbeeld met een opzegbrief die Independer beschikbaar heeft.

Wat zijn oversluitkosten en waar bestaan deze uit?

Het afsluiten van de nieuwe verzekering kost € 265.

Ik wil een persoonlijk advies op maat, kan ik in dat geval ook bij Independer terecht?

Independer is een bemiddelaar en geen adviseur/financieel planner. Heeft u behoefte aan een uitgebreid advies? Maak dan een afspraak met uw (hypotheek)adviseur of financieel planner. De verzekering kan vervolgens wel prima via de Overlijdensrisicoverzekering Op Maat afgesloten worden.

Hoe zit het met mijn privacy?

De persoonsgegevens worden niet door gegeven aan de verzekeraars en blijven bij Independer.