Hoe sluit je een overlijdensrisicoverzekering af wanneer je kanker hebt (gehad)? Op deze pagina vind je een handig stappenplan met tips.

Stap 1: Realiseer je dat je kanker hebt gehad

Realiseer je dat geen enkele adviseur ziet dat je kanker hebt of hebt gehad. Vaak doen verzekeraars de aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV) pas als laatste. Terwijl dit bij (ex)kankerpatiënten juist het belangrijkste is. Informeer de verzekeraar of adviseur over het feit dat je kanker hebt gehad. Zorg dat deze de ORV als eerste verwerkt.

Bekijk eerst welke mogelijkheden je hebt om een hypotheek of verzekering af te sluiten. Ga daarna pas op huizenjacht. Verzekeraars wijzen vaak aanvragen af van mensen die kanker hebben (gehad). Of hebben aanvullende medische informatie van je dokter nodig. Ook kun je te maken krijgen met forse premietoeslagen.

Vergelijk de voorwaarden van verschillende verzekeraars bij voorkeur vóór het tekenen van een voorlopig koopcontract. Als je al bezig bent met de aankoop van een huis, is er vaak nog weinig tijd om dit uit te zoeken.

Stap 2: Zorg dat je de juiste verzekeringsadviseur hebt en maak gebruik van een herverzekeraar

Licht de verzekeringsadviseur in over jouw ervaring met kanker. Een goede adviseur kan je op de goede manier op weg helpen. Zo kan hij onderzoeken of een herverzekeraar zoals bijvoorbeeld De Hoop uw kansen op een overlijdensrisicoverzekering kan vergroten. Er zijn overigens meer herverzekeraars.

Je kunt niet zelf rechtstreeks een verzekering bij een herverzekeraar afsluiten. Wel kun je jouw tussenpersoon en de verzekeraar wijzen op de mogelijkheid om je aanvraag bij een herverzekeraar aan te bieden. Alle verzekeraars kunnen hun risico’s bij een herverzekeraar onderbrengen. Daarom is er bijna altijd de mogelijkheid om een ORV aan te bieden, weliswaar tegen hogere premies.

Stap 3: Let op bij het invullen van de gezondheidsverklaring

Als je verzwijgt dat je kanker hebt (gehad), loop je een groot risico dat de verzekeraar geen geld uitkeert als je bijvoorbeeld komt te overlijden. Hierdoor lopen nabestaanden het risico dat ze in financiële problemen komen.

Stap 4: Let op bij het tekenen van een voorlopig contract

Laat de voorwaarden voor een voorlopig koopcontract opstellen door een deskundige zoals de makelaar die de verkoop regelt. Je kunt ook een notaris of jurist inschakelen, maar deze kosten extra geld.

Je kunt alleen kosteloos afzien van de aankoop van een woning als de ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract dit toestaan. Je kunt deze ontbindende voorwaarden mogelijk laten aanpassen. Neem bijvoorbeeld als ontbindende voorwaarde op dat u wel verzekerd moet kunnen worden, anders gaat de koop niet door.

Stap 5: Let op - wanneer je erfelijk belast bent zijn de voorwaarden soms anders

Voor een aanvraag onder de grens van 268.125 euro hoef je niet te vertellen wat het resultaat was van een erfelijkheidsonderzoek (inclusief erfelijkheidsonderzoek bij familieleden).

Als je al gezondheidsklachten hebt, dan moet je dit vermelden.

Preventieve operaties en controles, zoals een preventieve borstverwijdering of een preventieve coloscopie, hoeft je ook niet meer te vermelden.

In Nederland mag een verzekeraar je niet vragen een erfelijkheidsonderzoek te ondergaan als voorwaarde voor het afsluiten van een verzekering.

Bij een aanvraag van een levensverzekering van boven de 268.125 euro moet je vertellen wat de resultaten zijn van erfelijkheidsonderzoek, ook van erfelijkheidsonderzoek van (directe) familieleden.

Stap 6: Voorkom afwijzing na de medische beoordeling, maak gebruik van recht op eerste kennisneming en op blokkeringsrecht

Zorg dat je als eerste de uitslag van de medische beoordeling/medisch advies krijgt. Dit is conform de Wet op de Medische Keuringen. Ben je het niet eens met de beoordeling? Dan kun je de medisch adviseur verzoeken het advies niet door te sturen naar de verzekeraar. Daarmee trek je de aanvraag voor de verzekering in en kan de verzekeraar je niet afwijzen.

Wat is blokkeringsrecht?

Het blokkeringsrecht gaat over het medisch advies dat medisch adviseur voornemens is aan de verzekeraar te geven. Indien dit advies afwijkend is (dus hetzij een afwijzing of een premieverhoging) dan kan je gebruik maken van het blokkeringsrecht mits je dat van te voren hebt aangegeven. Het blokkeringsrecht staat daarmee los van de keuringsgrens. De medisch adviseur kan voor zijn advies gebruik maken van alleen de gezondheidsverklaring dan wel aangevuld met medische informatie van jouw dokter en/of een keuringsrapport. De keuringsarts is onafhankelijk en beoordeeld het overlijdensrisico niet, dat doet de medisch adviseur van de verzekeraar. Vandaar dat het blokkeringsrecht niet gaat over het blokkeren van de keuringsuitslag maar over het recht om te voorkomen dat het medische advies naar de verzekeraar gaat.

Je hebt het recht om als eerste te horen wat de uitkomst van de medische keuring is. Dit heet het recht op eerste kennisneming. Wil je gebruikmaken van dit recht dan moet je dat bij je aanvraag melden. Op deze manier kun je een officiële afwijzing voorkomen. Je kunt dan de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Dit is heel belangrijk omdat je bij het aanvragen van andere verzekeringen in de problemen kunt komen als je eenmaal officieel bent afgewezen. Want verzekeraars vragen altijd of je wel eens bent afgewezen voor een verzekering. Die vraag moet je eerlijk beantwoorden.

Stap 7: Geef geen volledige inzage in je medisch dossier

Een verzekeraar kan alleen medische informatie opvragen bij je huisarts of behandelend arts als je schriftelijke toestemming hebt gegeven. Geef de verzekeraar alleen toestemming voor de medische informatie over de vorm van kanker (dan wel andere chronische aandoeningen) die je hebt gehad. Of de vorm waarmee je erfelijk belast bent.
Voorkom dat je gehele medisch dossier in handen valt van de verzekeraar. Ga diplomatiek om met het geven van informatie. Je moet voorkomen dat de verzekeraar het gevoel krijgt dat je niet eerlijk handelt.

Stap 8: Let op de kleine lettertjes

Lees altijd nauwkeurig de kleine lettertjes van een nieuwe verzekeringspolis. Vaak staat hier bijvoorbeeld dat je geen vergoeding krijgt voor aandoeningen die je al hebt.

Stap 9: Sluit zo jong mogelijk een verzekering af

Het voordeel van op jonge leeftijd een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, is dat de premies lager zijn.

Je kunt voor jouw kind een kapitaalverzekering afsluiten waarbij een kapitaaluitkering wordt opgebouwd via spaarvormen. Het verzekerd kapitaal kan bijvoorbeeld dienen als zekerheid bij het afsluiten van een hypotheek.