Ieder jaar heb je de mogelijkheid te kiezen voor een aangepaste polis of over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. NFK vindt het belangrijk dat patiënten een goede en betaalbare zorgverzekering hebben die het beste bij hen past. We bieden je graag wat handvatten waarmee je zelf kan bepalen of het zinvol voor jou is om over te stappen. Waar moet je op letten als kankerpatiënt?

Acceptatieplicht en eigen risico

Elk jaar heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Dat je kanker hebt (gehad) hoeft geen bezwaar te zijn, want voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Bijna alle zorg voor kanker zit in het basispakket. De basisverzekering is een verplichte verzekering voor elke Nederlander. Het verplicht eigen risico van 385 euro is een regeling van de overheid. Het maakt daarvoor dus niet uit bij wie je verzekerd bent. Veel zorg valt wel onder dit eigen risico van 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro van de kosten die je in een jaar maakt zelf moet betalen. Het maakt niet uit of dit is voor een controle in het ziekenhuis, medicijnen of bijvoorbeeld een haarwerk.

Sommige zorg valt niet onder het eigen risico en hoef je dus niet zelf te betalen. Dat is de zorg (ook tandheelkundige zorg) voor kinderen jonger dan achttien jaar, huisartszorg, verloskundige zorg, kraamzorg, vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, griepprik voor risicogroepen, nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie), ketenzorg (dat is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken, bijvoorbeeld bij diabetes behandelingen), gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker) en wijkverpleging.

Meer zorg nodig

Als kankerpatiënt heb je doorgaans meer zorg nodig. Dat bepaalt uiteraard ook de uiteindelijke keuze voor een zorgverzekering, en of overstappen slim is. Als je verwacht weinig extra zorgkosten te maken, is aanvullend verzekeren vaak niet nodig. Maar bij behandelingen van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog, tandarts of oncologische revalidatie kan een aanvullende verzekering heel handig zijn. Je kan zelf kiezen of je een aanvullende verzekering nodig vindt. Het is in ieder geval geen verplichting.

Medische selectie voor aanvullende verzekering

Voor een aanvullende verzekering is er vaak een medische selectie nodig. Dit betekent dat een medisch adviseur op basis van je gezondheidsverleden moet beoordelen of je wordt geaccepteerd voor de verzekering. Als (ex-)kankerpatiënt is het dus belangrijk tijdig een aanvraag voor een nieuwe zorgverzekering te starten in verband met deze procedure. Zeg je lopende verzekering niet op voordat je zeker weet dat een nieuwe verzekering je accepteert.

Polisvoorwaarden

Bovendien is het voor kankerpatiënten raadzaam de polisvoorwaarden (reglementen) van een zorgverzekeraar goed door te nemen. Alleen daar staat de meest uitgebreide en juiste informatie over waar je voor verzekerd bent, welke voorwaarden er gelden en wat wel of niet of deels vergoed wordt. Op de Zorgverzekeringskaart kun je voor iedere verzekering de polisvoorwaarden makkelijk vinden. Zorgverzekeraars geven hier uitleg over hun basis- en aanvullende verzekeringen en over de polisvoorwaarden. Bij aanvullende verzekeringen staat bijvoorbeeld ook aangegeven of er een medische selectieprocedure of wachttijd van toepassing is.

Zorgplafond

Sommige ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken over hoeveel zorg zij mogen verlenen. Als deze zorgafspraken bereikt zijn, en het geld dus op raakt, is het zogenoemde zorgplafond bereikt. Het ziekenhuis krijgt dan geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar voor de gevraagde behandeling. Als jouw ziekenhuis het zorgplafond heeft bereikt zullen ze jou doorverwijzen naar een ander ziekenhuis.

Overstappen of blijven?

Als je onderzoekt of overstappen voor jou een optie is, is de Zorgverzekeringsvergelijker van de Consumentenbond een handige hulp. Om een goede vergelijking te maken vragen zij naar een aantal persoonlijke zaken, kies je zelf de hoogte van het eigen risico en voor welke zorg je aanvullend verzekerd zou willen zijn. Op basis van je voorkeuren tonen zij zorgverzekeringen die aan jouw wensen voldoen.

De digitale Informatiegids Zorgverzekering helpt je om alles rondom zorgverzekeringen en vergoedingen te begrijpen. Ook als je niet overweegt om over te stappen, raden we je aan deze gids door te lezen. Hij wijst je de weg in zorgverzekeringsland. Overigens kun je opzeggen of een poliswijziging doorvoeren vanaf half november 2019 tot 1 januari 2020. Een nieuwe zorgpolis kun je tot uiterlijk 31 januari 2020 afsluiten.

Ons advies

NFK raadt iedereen aan om zich goed te oriënteren. Als je wilt overstappen en/of jezelf aanvullend wilt verzekeren, maar niet zeker weet of je geaccepteerd wordt in verband met je medische verleden, is het handig om in ieder geval op tijd een nieuwe verzekering aan te vragen. Kijk goed naar de polisvoorwaarden en neem desnoods contact op met een verzekeraar om na te vragen welke behandelingen en/of hulpmiddelen wel of niet aanvullend worden verzekerd. Ook als je niets aan je zorgverzekering wilt veranderen, is het belangrijk het aanbod voor de nieuwe premie van 2020 goed te bekijken. De zorgverzekeraar kan namelijk de vergoedingen en de premie aangepast hebben. Een goede voorbereiding is het halve werk en zo zorg je ervoor dat je niet voor verrassingen en onverwachte hoge zorgkosten in 2020 komt te staan.

Disclaimer:
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is NFK niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. We raden je aan om, voordat je handelt op basis van de geboden informatie, eerst bij de zorgverzekeraar te controleren of deze juist is en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.