• Slider

Kankerpatiëntenorganisaties

NFK is de federatie van kankerpatiëntenorganisaties, in totaal zijn er negentien organisaties aangesloten. Elke organisatie staat voor de patiënten van (een) bepaalde vorm(en) van kanker. Hieronder vind je een overzicht. Klik op 'lees meer' en ga direct naar de website van de organisatie die je wilt bezoeken.

Logo Olijf

Olijf
Olijf zorgt voor belangenbehartiging bij het verbeteren van kwaliteit van zorg en leven van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten. Daarnaast brengt Olijf deze vrouwen met elkaar in contact om ervaringen en kennis te delen.Logo Living With Hope Foundation

Living With Hope
De Living With Hope Foundation zet zich in voor belangenbehartiging van alvleesklierkankerpatiënten, op het gebied van betere kwaliteit van leven, betere kwaliteit van zorg en betere toegankelijkheid van zorg. Daarnaast voorziet LWH in informatievoorziening, advies en lotgenotencontact.Logo Hematon

Hematon
Hematon is de patiëntenorganisatie voor bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie. Hier vind je informatie, kun je jouw verhaal delen en lotgenoten ontmoeten. Daarnaast brengt Hematon vier keer per jaar het Hematon Magazine uit, met interviews, nieuws en medische updates.Logo Longkanker Nederland

Longkanker Nederland
Longkanker Nederland is de patiëntenorganisatie voor iedereen die met longkanker te maken heeft: de patiënt, naasten en nabestaanden. Longkanker Nederland zet zich onder andere in voor meer genezing van longkanker en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)patiënten.Logo Lynch Polyposis

Stichting Lynch Polyposis
De Stichting Lynch Polyposis is er om patiënten met Lynch en Polyposis en hun naasten te ondersteunen. Je kan hier terecht voor informatie, antwoorden op je vragen, contact met lotgenoten of deskundigen of gewoon voor een luisterend oor.Logo Prostaatkankerstichting

ProstaatKankerStichting
De prostaatkankerstichting is een patiëntenorganisatie die voorlichting geeft, lotgenotencontact biedt en belangen van mannen met prostaatkanker en hun naasten behartigt. De prostaatkankerstichting handelt altijd exclusief en onafhankelijk vanuit het standpunt van de patiënt.Logo Stomavereniging

Stomavereniging
De Stomavereniging is een vereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. De vereniging biedt ervaringsdeskundigheid, informatie en lotgenotencontact. Ook behartigt de vereniging jouw belangen naar zorgverzekeraars, zorgaanbieders, de overheid etc.Logo VOKK

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
VOKK werkt sinds 1987 aan de beste zorg, nazorg en begeleiding voor kinderen met kanker en hun gezin in alle fasen. De vereniging maakt het delen van ervaringen mogelijk en biedt informatie, belangenbehartiging en invididuele dienstverlening.Logo Leven met blaas- of nierkanker

Leven met blaas- of nierkanker
Leven met blaas- of nierkanker behartigt de belangen van patiënten met blaas- of nierkanker en hun naasten. Dit gebeurt onder andere door informatievoorziening en het mogelijk maken van lotgenotencontact. Dit alles op basis van ervaringsdeskundigheid.Logo Hersentumor contactgroep

Hersentumor contactgroep
De hersentumor contactgroep maakt deel uit van hersenletsel.nl, de patiëntenvereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De contactgroep wil iedereen de mogelijkheid bieden om kennis en ervaringen uit te wisselen en organiseert daartoe meerdere keren per jaar landelijke bijeenkomsten.Logo Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland
Wanneer jij of iemand in je naaste omgeving geconfronteerd wordt met een asbestziekte, kunt je bij de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland terecht voor meer informatie over de ziekte en juridische aspecten, lotgenotencontact of gewoon een luisterend oor.Logo Borstkankervereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland
Borstkankervereniging Nederland is de patiëntenorganisatie voor iedereen die met borstkanker te maken heeft (gehad) of een erfelijke aanleg voor borstkanker heeft. BVN streeft naar een zo goed mogelijke kwaliteit van borstkankerzorg, kwaliteit van leven en het versterken van zelfmanagement.Logo Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS
Patiëntenvereniging HOOFD-HALS is ontstaan uit een fusie van de patiëntenvereniging NSvG voor stembandlozen en de Stichting Klankbord. Wanneer je geraakt wordt door hoofd-halstumoren, vind je hier steun op het gebied van informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging.Logo Von Hippel Lindau

Belangenvereniging Von Hippel Lindau
Belangenvereniging VHL richt zich op het verbeteren van het leven van patiënten met Von Hippel Lindau. Daarnaast hoopt de vereniging een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over, bestrijding van en gevolgen van het VHL-syndroom.Logo Stichting Melanoom

Stichting Melanoom
Stichting Melanoom zet zich landelijk in voor patiënten met melanoom, oogmelanoom en hun naasten. Verder is de stichting actief in de preventie van melanoom. Je kan hier terecht voor informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging.Logo SPKS


SPKS
SPKS is de stichting voor mensen met een vorm van kanker aan het spijsverteringskanaal. De stichting biedt een netwerkorganisatie voor patiënten en hun naaste omgeving. Zij brengt deze met elkaar in contact en behartigt hun belangen. Daarnaast geeft SPKS voorlichting.Logo Stichting Zaadbalkanker

Stichting Zaadbalkanker
Stichting Zaadbalkanker is er voor zaadbalkankerpatiënten en hun naasten. De kerntaken zijn het geven van up-to-date informatie en voorlichting, het organiseren van lotgenotencontact en het behartigen van de belangen van zaadbalkankerpatiënten.Logo Patiëntenplatform Sarcomen

Patiëntenplatform Sarcomen
Stichting Patiëntenplatform Sarcomen richt zich op (ex-)patiënten met een sarcoom of andere zeldzame tumor. De stichting brengt patiënten en naasten met elkaar in contact, behartigt behandelingsbelangen, geeft voorlichting en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.Logo Multiple Endocriene Neoplasie

Belangengroep MEN
De Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en hun naasten. Het doel van de vereniging is elkaar steunen, informeren en opkomen voor gemeenschappelijke belangen.Logo Stichting Jongeren en Kanker

Jongeren en Kanker
De Stichting Jongeren en Kanker is actief in lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting voor jongeren die geconfronteerd worden met kanker. Het online platform 'Internethaven' is bedoeld om jongeren met kanker een veilige haven te bieden, waar ervaringen gedeeld kunnen worden.