• Slider

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

Logo Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland is een patiëntenvereniging voor asbestslachtoffers en hun naasten. De vereniging biedt informatie, beantwoord vragen en geeft advies.

Informatie

Op de website van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland is informatie over de verschillende asbestziekten te vinden - oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden. Want doordachte beslissingen kunnen alleen genomen worden wanneer men over de juiste kennis beschikt.

Juridisch advies

Maar juist bij asbestziekten is een ander onderdeel van informatievoorziening van belang: de juridische kant van het verhaal. Asbestziekte ontstaat tenslotte als gevolg van contact met asbest. En vaak is dit contact ontstaan via de werksituatie of de werksituatie van een naaste. Werkgevers kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wanneer iemand in aanraking komt met een asbestziekte, krijgt het juridische aspect vaak niet de eerste prioriteit. Toch is het belangrijk dat rechten veilig worden gesteld. Hiervoor is het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) opgericht. Het IAS adviseert, bemiddelt en geeft voorlichting over de schadevergoeding die aangevraagd kan worden. En Asbestslachtoffers Vereniging Nederland helpt u met het invullen van formulieren en het maken van een uitgebreid dossier. Zo wordt er gezorgd dat schadevergoedingsprocedure niet onnodig lang duren en houden patiënten meer tijd over om op zichzelf, hun naasten en hun behandeling te focussen.

Lotgenotencontact

Naast informatievoorziening en advies, biedt AVN ook lotgenotencontact. Hiervoor is het land in zes delen opgesplitst, waarbij ieder deel een eigen steunpunt en contactpersoon heeft. Hier kunnen patiënten naar regionale bijeenkomsten gaan, of in contact gebracht worden met iemand uit hun regio die hetzelfde doormaakt. Ook voor partners en andere naasten is lotgenotencontact vaak waardevol.