• Slider

Borstkankervereniging Nederland

Logo Borstkankervereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met borstkanker en/of een erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker heeft. BVN streeft naar een zo goed mogelijke kwaliteit van borstkankerzorg, kwaliteit van leven en het versterken en behouden van eigen regie/zelfmanagement.

Actuele informatie

Om deze doelen te bereiken, geeft BVN goede, actuele informatie. Op de website van de vereniging is bijvoorbeeld veel te vinden over onderzoek, oorzaken, behandelingsmogelijkheden, herstel en late gevolgen. Maar er worden ook informatieavonden en -dagen georganiseerd en het is mogelijk om online een vraag te stellen. Daarnaast worden, soms in combinatie met andere instanties, workshops voor zorgverleners georganiseerd.

Zelfmanagement

Verder is BVN aanwezig in trajecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en meer zelfmanagement. Hier wordt door ervaringsdeskundige "patient advocates" advies gegeven vanuit het perspectief van de patiënt. Zo wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek, in richtlijncommissies, bij de ontwikkelingen van zorgpaden en meer. Ook zet BVN zelf verschillende projecten op, bijvoorbeeld op het gebied van producten als B-bewust en de Monitor Borstkankerzorg.

Lotgenotencontact

Tenslotte zet de vereniging zich in voor lotgenotencontact. Dit is niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor partners, familie en andere naasten. Zo zijn er verschillende fora en discussiegroepen, vaak voor bepaalde doelgroepen. Het is ook mogelijk om één op één contact met een ervaringsdeskundige te hebben, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon. En op de website van BVN staan verschillende ervaringsverhalen van patiënten en naasten.

Voor iedereen

Op de website van de Borstkankervereniging Nederland zijn onderdelen voor verschillende groepen. Zo ook mannen. Want de Borstkankervereniging is er voor iedereen die met borstkanker te maken krijgt.