• Slider

Leven met blaas- of nierkanker

Logo Leven met blaas- of nierkanker

Leven met blaas- of nierkanker is de vereniging van en voor mensen met blaas- of nierkanker en hun naasten. Net als bij veel kankerpatiëntenorganisaties, zijn informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact de pijlers waarop de vereniging is gebouwd. Het accent komt wel steeds meer te liggen op belangenbehartiging, want ook bij informatievoorziening en lotgenotencontact is leidend of het belangen van patiënten dient.

Informatie, video's en magazine

Op de website van de vereniging is informatie te vinden over zowel blaas- als nierkanker. Hierbij ligt de nadruk op de laatste cijfers en ontwikkelingen, bijvoorbeeld in wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn er verschillende video's te bekijken, bijvoorbeeld over blaasspoelingen. Daarnaast wordt vier keer per jaar het Magazine over blaas- of nierkanker uitgegeven. Als aanvulling hierop verschijnt vier tot zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Verbetering van zorg

De vereniging wil op verschillende manieren meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Onder andere door het ontwikkelen van richtlijnen en kwaliteitscriteria en het invloed uitoefenen op keuzes in wetenschappelijk onderzoek of overheidsbeleid. Om dit te bewerkstelligen, werkt Leven met blaas- of nierkanker samen met diverse landelijke en internationale organisaties, alsook de farmaceutische industrie en ziekenhuizen.

Lotgenotencontact

Wanneer iemand met kanker geconfronteerd wordt, kan het helpen om ervaringen te delen met lotgenoten. Bij Leven met blaas- of nierkanker is dat op verschillende manieren mogelijk. Bijvoorbeeld online, via het forum, via facebook of met behulp van e-mail. Maar ook telefonisch contact is een optie. Daarnaast worden er, meestal twee maal per jaar, landelijke contactdagen georganiseerd. Ook voor naasten van patiënten is lotgenotencontact vaak waardevol. Want ook zij krijgen met allerlei nieuwe gevoelens en emoties te maken. Dan is het vaak goed om daar met anderen, die hetzelfde doormaken, over te praten.