• Slider

Living With Hope Foundation

Logo Living With Hope Foundation

De Living With Hope Foundation is opgericht nadat patiënten met alvleesklierkanker en hun naasten de noodzaak inzagen van een landelijk patiëntenplatform dat in staat is om meerwaarde te leveren aan de grote problematiek rondom alvleesklierkanker. De verschillende organisaties die zich bezig hielden met alvleesklierkanker (de Lisa Waller Hayes Foundation, AVKV en SPKS) hebben zich verenigd in Living With Hope om zo de focus op alvleesklierkanker te centraliseren.

Belangenbehartiging

De organisatie is actief op verschillende gebieden. Eén daarvan is belangenbehartiging. Binnen dit deelgebied wordt onder andere gefocust op een betere kwaliteit van leven. Want doordat kanker steeds beter behandeld wordt, leven patiënten steeds langer. Daardoor worden negatieve langetermijneffecten van kanker en de behandeling ervan zichtbaar. Ook wordt het steeds belangrijker dat de patiënt zelf regie krijgt en houdt over zijn of haar leven. Ook als dat leven niet loopt zoals gepland. Dit vraagt om een gerichte aanpak vanuit professionals, vrijwillers, organisaties en de (lokale) overheid.

Betere kwaliteit én toegankelijkheid van zorg

Daarnaast komt Living With Hope op voor een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. De organisatie vindt dat patiënten recht hebben op juiste informatie over ziekenhuizen en expertcentra, zodat een doordachte keuze gemaakt kan worden. Ook psychosociale zorg mag niet vergeten worden. En dure behandelingen en geneesmiddelen horen in het basispakket. Zodat iedereen toegang heeft tot de zorg die nodig is.

Advies en voorlichting

De Living With Hope Foundation biedt ook advies, informatievoorziening en voorlichting. Want door goede informatie wordt het makkelijker om de juiste vragen te stellen en beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast is het belangrijk dat de directe omgeving van de patiënt kan lezen waar het precies om gaat. Zo kan de gewenste ondersteuning makkelijker geboden worden.

Lotgenotencontact

Tenslotte zet de organisatie zich in voor lotgenotencontact. Veel mensen vinden het prettig om kennis en ervaringen uit te kunnen wisselen met mensen die hetzelfde doormaken of doorgemaakt hebben. En ook voor partners is lotgenotencontact vaak fijn.