• Slider

Longkanker Nederland

Logo Longkanker Nederland

Longkanker Nederland is de professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die met longkanker te maken heeft: de patiënt, naasten en nabestaanden. De stichting zet zich in voor minder longkanker en meer genezing ervan. Ook wordt gestreefd naar meer aandacht voor zowel de patiënt als naasten, alsook een betere kwaliteit van leven voor (ex-)patiënten.

Informatie, advies en antwoorden

Op de website van Longkanker Nederland is zeer veel informatie te vinden over longkanker: oorzaken, soorten, onderzoek en diagnose, behandelingsmogelijkheden en meer. Want pas als iemand over goede en volledige informatie beschikt, kunnen doordachte beslissingen worden gemaakt. Ook zijn hier adviezen en tips te vinden. Het is daarnaast mogelijk om online een vraag te stellen, waar een gespecialiseerde longarts antwoord op geeft, en er zijn verschillende boekjes en brochures te bestellen, die gratis worden thuisgestuurd.

Lotgenotencontact

Naast informatie en voorlichting, is het bevorderen van lotgenotencontact een belangrijk speerpunt van Longkanker Nederland. Het kan soms heel prettig zijn om contact te hebben met lotgenoten, want je begrijpt elkaar en hoeft weinig uit te leggen. De openbare facebookpagina van de stichting is bijvoorbeeld een goede plek om lotgenoten te ontmoeten. Er zijn ook besloten groepen, over bijvoorbeeld immuuntherapie of jonge mensen met longkanker, waar patiënten lid van kunnen worden. Op de website staan daarnaast links naar verschillende blogs van patiënten die over hun ziekte schrijven. En er staan maar liefst achttien verhalen van patiënten, familieleden en andere naasten, die vertellen over wat zij meemaken en hoe ze daar mee omgaan.

Belangenbehartiging

Tenslotte houdt Longkanker Nederland zich bezig met belangenbehartiging. Hiervoor wordt bij patiënten en naasten geïnventariseerd wat zij belangrijk vinden. Vervolgens wordt dit teruggekoppeld aan relevante instanties en de overheid. Daarnaast zijn er verschillende projecten, zoals lesmodules voor zorgverleners. Hier is meer over te lezen op de website van de organisatie.