• Slider

Olijf

Logo Olijf

Stichting Olijf is het netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker. Dit omvat baarmoederhalskanker, baarmoederkanker, eierstokkanker, eileiderkanker, vulvakanker (schaamlipkanker) en vaginakanker. Net als bij andere vormen van kanker, heeft gynaecologische kanker enorme impact - getroffen patiënten worden plotseling geconfronteerd met hun sterfelijkheid. Maar gynaecologische kanker heeft meer gevolgen. Vrouwen kunnen vervroegd in de overgang raken en daardoor ongewild geen kinderen meer krijgen. Ook worden velen geconfronteerd met problemen met seks en intimiteit. Olijf staat klaar voor deze vrouwen, en helpt hen vanuit eigen ervaring en kennis.

Voorlichting

Door middel van informatievoorziening en voorlichting, wil Olijf patiënten en naasten helpen om geïnformeerde keuzes te kunnen maken. De informatie is online te vinden, maar de stichting is ook aanwezig op congressen en beurzen. Daarnaast worden er regelmatig gastlessen en lezingen gegeven, bijvoorbeeld in ziekenhuizen voor verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding.

Lotgenotencontact

Een ander speerpunt van Olijf is het bevorderen van lotgenotencontact. Door het delen van kennis en ervaringen is het vaak makkelijker om grip te houden op zorg en leven. Lotgenoten kunnen elkaar online ontmoeten op het forum, maar Olijf organiseert ook contactmomenten, themabijeenkomsten en eens per twee jaar de landelijke Olijfdag.

Belangenbehartiging

Tenslotte is Olijf actief in belangenbehartiging voor patiënten met gynaecologische kanker. Het doel hiervan is het verbeteren van de (kwaliteit van) zorg en leven van (ex-)patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten. Door vanuit patiëntperspectief te denken, draagt Olijf bij aan onderzoek en kan er gelobbyd worden voor bijvoorbeeld betere verzekeringen of betaalbare geneesmiddelen.

Op deze manier zet Stichting Olijf zich in voor preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en natuurlijk belangenbehartiging. Voor alle vrouwen.