• Slider

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

Logo Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS is op 1 mei 2016 ontstaan uit een fusie van de patiëntenvereniging NSvG voor stembandlozen en de Stichting Klankbord. Patiënten en hun naasten kunnen bij de vereniging terecht voor informatie over alle vormen van hoofd- of halskanker - dus keelkanker, lipkanker, mondkanker, neuskanker, speekselklierkanker, strottenhoofdkanker en tongkanker.

Lotgenotencontact

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS zet zich daarnaast in voor lotgenotencontact. Want naast alle gevolgen van kanker en/of de behandeling daarvan, kent hoofd-halskanker extra complicaties. Zo kan het gebeuren dat men problemen ondervindt met eten of praten. Of dat praten zelfs helemaal niet meer lukt omdat de stembanden zijn verwijderd, en dat er daarom geoefend moet worden met een stemprothese.

Ontmoet andere patiënten en naasten

Om lotgenotencontact te bevorderen, organiseert de vereniging een landelijke ontmoetingsdag. Op deze dag wordt een informatief, gezellig en afwisselend programma samengesteld. Bij de gezamenlijke lunch wordt natuurlijk rekening gehouden met speciale wensen voor het eten. Daarnaast is er een jaarlijks lotgenotenweekend. Dit is bedoeld voor patiënten die behandeld zijn of worden voor hoofd-halstumoren, maar ook hun partner of naaste mag mee. Voor hen is er een apart programma onder deskundige leiding.

Ook voor lotgenotencontact op regionaal niveau biedt patiëntenvereniging HOOFD-HALS een oplossing. Het land is opgedeeld in twaalf districten die elk op hun eigen manier lotgenotencontact organiseren. U kunt bijvoorbeeld bijeenkomsten bijwonen of mee met een dagje uit. Zo hoeft u niet ver te reizen om toch steun te krijgen bij alles waar u tegenaan loopt als u hoofd- of halskanker heeft.

Belangenbehartiging vanuit patiëntperspectief

Tenslotte zet de vereniging zich in voor belangenbehartiging. Dit wordt gedaan door met verschillende partijen in de zorg, zoals verzekeraars en artsen, te overleggen. Ook is men betrokken bij het opstellen van richtlijnen. Dit alles vanuit patiëntperspectief.