• Slider

ProstaatKankerStichting.nl

Logo Prostaatkanker Stichting

ProstaatKankerStichting.nl is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen van mannen met prostaatkanker en hun naasten behartigt.

Informatie en voorlichting

Natuurlijk is op de website van de ProstaatKankerStichting veel informatie te vinden over prostaatkanker: symptomen, onderzoek, behandeling, gevolgen en meer. Ook seksualiteit komt aan bod - want juist bij prostaatkanker is dit een belangrijk onderwerp. Daarnaast staan er links naar andere bronnen van informatie en een ervaringswiki. Verder worden voorlichtingsavonden georganiseerd. Deze vinden plaats in allerlei verschillende regio's in het land. Ook zijn er landelijke en regionale bijeenkomsten met diverse thema's. Deze kunnen voor zowel patiënt als partner interessant zijn.

Prostaatkankerlogboek

Uniek voor ProstaatKankerStichting.nl is het prostaatkankerlogboek. Dit logboek is geschreven vanuit patiëntperspectief en informeert over diagnostiek, behandeling en leven met prostaatkanker. Het logboek biedt ruimte om alle medische gegevens, uitslagen en dergelijke in op te tekenen, zodat de logboekhouder altijd een eigen dossier bij de hand heeft. Het is een goed voorbeeld van de gidsfunctie die de stichting uit wenst te dragen.

Onderzoek en zorg

De gezondheidszorg ontwikkelt zich steeds meer naar marktgerichte zorg. Daardoor speelt de rol van organisaties die patiënten vertegenwoordigen een belangrijke rol. Zo ook ProstaatKankerStichting.nl. De organisatie stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen, behandelingen en diagnosetechnieken. Ook wordt er met zorgaanbieders en verzekeraars gepraat over verbetering van zorg en het toegankelijker maken van zorg.

Lotgenotencontact

De stichting probeert lotgenotencontact te bevorderen. Daarom is er een speciale telefoonlijn in het leven geroepen, waar ervaringsdeskundige vrijwilligers informatie en ondersteuning bieden. Voor wie liever mailt, is er een e-mailadres. Het is natuurlijk ook mogelijk om in gesprek te gaan met de vrijwilligers op voorlichtingsavonden of andere bijeenkomsten.