• Slider

Stichting Jongeren en Kanker

Logo Stichting Jongeren en Kanker

De Stichting Jongeren en Kanker (SJK) is er voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar, die geconfronteerd worden met kanker. Deze mensen kunnen dus patiënt of naaste van een patiënt zijn. De stichting heeft als voornaamste doel het in contact brengen van lotgenoten. Zodat ze hun ervaringen kunnen delen en elkaar steun kunnen bieden.

Groepsvakanties en weekends

De stichting organiseert speciale groepsvakanties en weekends voor jongeren met kanker en/of hun naasten. Andere stichtingen, die zich bijvoorbeeld op één soort kanker focussen, organiseren ook vaak informatieve dagen, soms specifiek voor jongeren. Dan komen verschillende professionals waar vragen aan gesteld kunnen worden. Ook is er ruimte om ervaringen te delen, spelletjes te doen en meer.

Internethaven

Omdat internet een steeds grotere rol in lotgenotencontact speelt, is Internethaven in het leven geroepen. Dit initiatief van de SJK is een website voor jongeren met kanker, waar zij informatie kunnen vinden en met elkaar kunnen praten op een forum. Het is een laagdrempelige vorm van contact in een veilige haven, zodat ervaringen gedeeld kunnen worden.

Voorlichting en belangenbehartiging

Naast het organiseren van lotgenotencontact, is de Stichting Jongeren en Kanker actief in voorlichting en belangenbehartiging. Want jongeren met kanker krijgen met weer andere zaken te maken dan volwassenen of ouderen. Zo staan er tips en adviezen over hoe om te gaan met kanker tijdens school of een studie. En er staan handige links naar andere websites, die meer informatie kunnen geven over onderwerpen die voor iedereen met kanker van toepassing zijn. Zo is het altijd duidelijk waar goede informatie te vinden is.