• Slider

Stichting Melanoom

Logo Stichting Melanoom

Melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker, die ontstaat in de pigmentcellen van een moedervlek. De zeldzamere vorm, oogmelanoom, ontstaat in de pigmentcellen in het oog. Stichting Melanoom is een kankerpatiëntenvereniging voor patiënten met melanoom, oogmelanoom en hun naasten.

Informatie en voorlichting

De organisatie vindt het belangrijk dat de juiste informatie beschikbaar is. Daarom staat er op de eigen website betrouwbare website over (oog)melanoom: preventie, symptomen, behandelingsmogelijkheden, nazorg en meer. Ook wordt door de stichting voorlichting gegeven. Dit gebeurt in de vorm van gastlessen aan oncologisch verpleegkundigen, lezingen bij thema- en informatieavonden, deelname aan congressen en symposia en publicaties in verschillende soorten media.

Belangenbehartiging vanuit patiëntperspectief

Naast informatieverstrekking houdt Stichting Melanoom zich bezig met belangenbehartiging. Daartoe wordt contact gelegd met verschillende partijen, zoals ziekenhuizen, farmaceuten, verzekeraars en onderzoeksinstituten. Hier wordt vanuit patiëntperspectief aan discussies over belangrijke thema's bijgedragen. Want zorg kan alleen verbeteren wanneer iedereen aan de besluitvorming deelneemt, en dan met name de mensen waar het uiteindelijk om gaat!

Lotgenotencontact

Via de stichting kunnen patiënten en naasten contact leggen met lotgenoten. Het kan prettig zijn om ervaringen en kennis uit te wisselen met mensen die de angst, twijfels en onzekerheden van de patiënt en naasten begrijpen. Zonder dat er eerst van alles uitgelegd hoeft te worden. Via het forum van Stichting Melanoom, of telefonisch, kunnen lotgenoten met elkaar in contact komen. Ook worden op de website ervaringsverhalen gepubliceerd. Deze zijn vaak herkenbaar en kunnen daardoor steun bieden. Tenslotte wordt ieder jaar een landelijke contactdag met een wisselend centraal thema georganiseerd.