• Slider

Stichting Zaadbalkanker

Logo Stichting Zaadbalkanker

Stichting Zaadbalkanker is er voor zaadbalkankerpatiënten en hun naasten. Kerntaken zijn het geven van informatie en voorlichting, het organiseren van lotgenotencontact en belangenbehartiging van zaadbalkankerpatiënten.

Voorlichting

De stichting geeft voorlichting aan twee groepen: aan de ene kant zaadbalkankerpatiënten en hun naasten, aan de andere kant personen en instanties die bij de behandeling van zaadbalkanker betrokken zijn. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, behandelcentra, verzekeringsmaatschappijen en medici. Het doel hiervan is het verbeteren van de zorg rondom de patiënt. Zowel tijdens als na het behandelproces.

Informatie over alle aspecten

Patiënten kunnen online, op de website van Stichting Zaadbalkanker, veel informatie vinden. Over symptomen, onderzoek, verschillende vormen van zaadbalkanker en behandelingsmogelijkheden. Maar ook over de gevolgen. Want wat als de behandeling niet werkt of als de kanker terugkomt? En als het wel werkt, wat heeft dat dan voor gevolgen voor seksualiteit en vruchtbaarheid? Deze en meer onderwerpen worden allemaal besproken. Ook is het laatste nieuws over zaadbalkanker en gerelateerde onderwerpen op de website te lezen. En in Zaadbalkanker Online, waarop een abonnement gratis is, biedt Stichting Zaadbalkanker maandelijks nieuws, achtergrondinformatie en interviews.

Landelijke contactdagen

Eén of twee keer per jaar organiseert de stichting landelijke informatiedagen. Hier vertellen experts en ervaringsdeskundigen over een bepaald thema. Daarnaast is er ruimschoots de gelegenheid om anderen te ontmoeten in een informele sfeer. Want soms is het prettig om ervaring en kennis uit te wisselen met iemand die precies weet wat je doormaakt, zonder dat je eerst van alles uit hoeft te leggen. Het is ook mogelijk om buiten deze dagen met een lotgenoot te praten. De stichting zorgt er dan voor dat het contact gelegd wordt.

Belangenbehartiging

Tenslotte zet Stichting Zaadbalkanker zich in voor belangenbehartiging van zaadbalkankerpatiënten. Zo neemt de stichting regelmatig deel aan projecten om de zorg in ziekenhuizen te verbeteren.