• Slider

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

Logo Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) heeft als doel het in alle fasen steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker, en het bevorderen van optimale zorg en nazorg voor zowel kind als gezin. Dit wordt bereikt door informatie te verstrekken, het delen van ervaringen mogelijk te maken, belangenbehartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing. Maar ook door het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten om kinderen en gezinnen te steunen.

Informatie voor alle betrokkenen

Op de website van de VOKK staat veel informatie over kanker bij kinderen: oorzaken, behandeling, gevolgen voor kind en gezin en meer. Ook zijn er informatiefolders en brochures over verschillende onderwerpen. Twee keer per jaar wordt een symposium georganiseerd. Dit is bedoeld voor ouders en professionals en heeft altijd een bepaald thema. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind - zowel voor kennis en vaardigheden als sociaal en emotioneel - is het naar school gaan. Dat geldt net zo goed voor kinderen met kanker. Daarom is op de website een extra onderdeel voor leerkrachten, met handvatten voor communicatie, omgaan met het zieke kind en klasgenoten.

Vraag en antwoord

Het is natuurlijk ook mogelijk om vragen aan de VOKK te stellen. Er zijn verschillende helpdesks, bijvoorbeeld over school en opleiding, over verzekeringen en meer. Maar ook met vragen over vakantiemogelijkheden, pruiken, opvoeding etc. kunt u er terecht.

Lotgenotencontact voor de hele familie

De vereniging brengt (groot)ouders, broers en zussen van kinderen met kanker met elkaar in contact. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: gespreksgroepen, inloopuren, familiedagen, thema-avonden, gezinsactiviteiten en kampen. Want iemand die begrijpt wat je doormaakt, die aan een half woord genoeg heeft, kan enorm veel steun bieden.

Belangenbehartiging

Andere kerntaken van de VOKK zijn belangenbehartiging en kwaliteitstoetsing. Er wordt meegedacht over onderzoek naar behandelingen en bij gezinnen en kinderen worden ervaringen verzameld, met als doel de zorg te verbeteren.