Via dit meldpunt kun je jouw ervaringen met het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) of uitvaartverzekering met ons delen. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat – als je een aantal jaren kankervrij bent - je bij het aanvragen van zo’n verzekering in veel gevallen niet meer hoeft te melden dat je kanker hebt gehad. De ‘schone lei’-regeling geldt op dit moment nog niet voor andere verzekeringen.

Jouw melding aan ons meldpunt is anoniem. Uit respect voor jouw privacy vragen we bij dit meldpunt niet naar jouw naam en contactgegevens. Wil je uitgebreider je verhaal doe bij ons? Neem dan nadat je jouw anonieme melding hebt gedaan contact met ons op via meldpunt@nfk.nl.

De informatie die jij via dit meldpunt doorgeeft gebruiken wij om de ‘schone lei’-regeling te volgen en te verbeteren. Wij zijn dan ook blij dat je de moeite neemt om jouw ervaringen te delen.

Meldpunt overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen

Ik ben: *Gaat het om het afsluiten van een nieuwe verzekering of het wijzigingen van een bestaande verzekering? *Wanneer wilde je de verzekering afsluiten of wijzigen? *


Welke soort verzekering wilde je afsluiten? *
Kies 1 van de twee onderstaande opties. Wilde je een andere soort verzekering (bijv. een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een zorgverzekering) afsluiten als hieronder vermeld? Ga da naar het Meldpunt Overige Verzekeringen.

Lag het verzekerd bedrag van deze overlijdensrisicoverzekering onder of boven actuele vragengrens van €294.803? *Stopt de dekking van deze overlijdensrisicoverzekering voordat u 71 jaar wordt? *Hoe oud ben je op dit moment? *


Ging het om een verzekeringsaanvraag met premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid? *
Dat wil zeggen dat je geen premie meer voor de verzekering hoeft te betalen als je na het afsluiten van de verzekering arbeidsongeschiktheid wordt.


Maakte je voor het aanvragen van de verzekering gebruik van de diensten van een verzekeringstussenpersoon of verzekeringsadviseur? *
Heb je kanker of kanker gehad? *
Hoe oud was je toen je te horen kreeg dat je een voorstadium van kanker had? *Wat is je huidige gezondheidsstatus? Kies de optie die het meest op jou van toepassing is *
Heb je preventieve behandelingen of therapieën gehad? *


Heb je gezondheidsklachten als gevolg van deze preventieve behandelingen of therapieën? *Heb je gezondheidsklachten? *
Hoe oud was je toen deze diagnose werd gesteld? *
Kies de leeftijdscategorie die je had toen de diagnose werd gesteld. Ben je een tijdje kankervrij geweest, maar kwam de kanker daarna terug? Kies dan de leeftijd die je had toen de kanker terug kwam.


Staat jouw diagnose op de termijnentabel? *
Bekijk tabel


Selecteer welke diagnose van de termijnentabel op je van toepassing is. Let daarbij goed op de verschillende stadia van de kanker. *


Welke actuele gezondheidsstatus is op jou het beste van toepassing? *

Gaat jouw ervaring over een of meerdere verzekeraars? *


Wat is of zijn jouw ervaring(en) met de verzekeraar als het gaat om deze verzekeringsaanvraag? Vink aan; meerdere keuzes mogelijk. *

Gaat jouw ervaring over jouw huisarts? *


Wat is of zijn jouw ervaring(en) met jouw huisarts in het kader van je verzekeringsaanvraag? Vink aan; meerdere keuzes mogelijk. *
Gaat jouw ervaring over jouw medisch specialist(-en) *


Wat is of zijn jouw ervaring(en) met jouw medisch specialist in het kader van je verzekeringsaanvraag? Vink aan; meerdere keuzes mogelijk. *