NFK

Doe mee

Doe mee en help ons de belangen van mensen met kanker te behartigen. Samen kunnen we NFK sterker maken. Op verschillende manieren kunt u een steentje bijdragen.

Word lid of donateur

Onze vrijwilligers, leden en donateurs vormen samen de ruggengraat van onze organisatie. Zonder hen is ons werk niet mogelijk. Word lid, donateur of vrijwilliger van een van onze kankerpatiëntenorganisaties. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland vindt u een overzicht van verzekeraars die een vergoeding geven.

Doe een gift

NFK heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst ons erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een donateur kan om die reden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. Doe een gift.

Meer: