• Kanker veroorzaakt grote problemen bij seks en intimiteit

  NFK is een actie gestart om kankerpatiënten en hun naasten te helpen bij hun beleving van seksualiteit en intimiteit. Kanker en seks zijn beide vaak taboe, waardoor er nauwelijks over dit onderwerp gepraat wordt en heldere informatie nagenoeg niet te vinden is.  

  Lees meer
 • UPDATE 09-06-2017 Kort geding kanker.nl

  We zijn in mediation..

  Lees meer
 • Vergoeding zittend ziekenvervoer immunotherapie per 2018

  NFK is blij met het besluit van de staatssecretaris van VWS om zittend ziekenvervoer te vergoeden voor immunotherapie, net zoals nu al het geval is bij chemotherapie.

  Lees meer
 • Kankerpatiëntenorganisaties doen aangifte tegen tabaksindustrie

  NFK heeft aangifte gedaan tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland: Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Benelux en Japan Tobacco International. 

  Lees meer

Een patiëntenwijzer biedt de relevante keuze- informatie zodat patiënten het voor hen best passende ziekenhuis kunnen kiezen. 

Wat kankerpatiëntenorganisaties doen voor een betere kwaliteit van leven, een betere kwaliteit van zorg en een betere toegang tot zorg.

Mens en kanker

NFK is de koepelorganisatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties, die onafhankelijk werken voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Onze speerpunten zijn belangenbehartiging, patiëntenparticipatie en informatievoorziening. Met als doel een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en een betere kwaliteit van leven.
Lees meer

Zoeken op Kankerpatiëntenorganisatie

Zoek op aandoening

Mijn leven met kanker

21 juni 2017

Kanker veroorzaakt grote problemen bij seks en int...

Lees Meer
14 juni 2017

Eerste Wereld Nierkankerdag op 22 juni 2017

Lees Meer
13 juni 2017

Strijd van kankerpatiëntenorganisaties beloond: pe...

Lees Meer
2 juni 2017

Kankerpatiëntenorganisaties betichten tabakssector...

Lees Meer