NFK

NFK is blij met het besluit van de staatssecretaris van VWS om zittend ziekenvervoer te vergoeden voor immunotherapie, net zoals nu al het geval is bij chemotherapie. Per 1 januari 2018 wordt zittend ziekenvervoer voor immunotherapie vergoed uit het basispakket. Voor de periode tot 1 januari vragen wij de zorgverzekeraars om coulant om te gaan met vergoedingen voor zittend ziekenvervoer voor mensen die immunotherapie ondergaan.

Dit is de Kamerbrief waarin de staatssecretaris van VWS de uitbreiding van het Basispakket Zorgverzekeringswet per 2018 toelicht: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document