3e Nationaal congres voor de urologische patiënt

Jaarlijks wordt vanuit de NVU een congres georganiseerd voor de urologische patiënten en hun naasten om aandacht te schenken aan het vak urologie en het contact met elkaar en de patiëntenverenigingen te versterken.

We weten dat urologische klachten vaak beladen zijn met taboe’s en dat het voor patiënten belangrijk is kennis te verbreden over hun klacht /ziekte, lotgenoten te ontmoeten en te zien dat de specialist het beste met hen voor heeft.

Op de congresdag wordt door experts (urologen en nieturologen) gesproken over verschillende urologische onderwerpen, afwisselend serieus en luchtig, met volop ruimte voor vragen en discussie uit de zaal. De onderwerpen zijn zo gekozen dat ze interessant zijn voor elke urologische patiënt.

Deelname aan het congres is gratis. Het afgelopen jaar waren er 175 inschrijvingen.

3e Nationaal Congres voor de urologische patiënt (pdf)Deel via

Lees verder...

  1. 11 augustus 2014 Draag bij aan crowdfunding eNose
    Lees verder
  2. 4 augustus 2014 Denk mee over de richtlijn orale mucositis
    Lees verder
  3. 29 juli 2014 Psychologische hulp partner kankerpatiënt onder druk
    Lees verder