Alle mensen met kanker moeten direct en laagdrempelig toegang hebben tot de allerbeste zorg volgens de laatste inzichten, oftewel zorg naar 'the state of the art'. We noemen dit ‘expertzorg’. De agenda "Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker" die we als Taskforce Oncologie samen met het Citrienprogramma "Op naar regionale netwerken" hebben opgesteld, is een stap voorwaarts. Op woensdag 19 december 2018 presenteren we deze gezamenlijke agenda aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK, spreekt op de impactconferentie over noodzakelijke verbeteringen om de kankerzorg nog beter te maken. Over wat een netwerk een goed netwerk maakt. Over het belang dat patiënten trefzeker in de juist spreekkamer terecht komen en een passende behandeling krijgen in een proces van Samen Beslissen. Iets wat helaas nog niet voor alle kankerpatiënten een vanzelfsprekendheid is.

In de Taskforce Oncologie werkt NFK samen met de volgende organisaties: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS – die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vertegenwoordigt) en kennis- en kwaliteitsinstituut IKNL.Deel via

Lees verder...

  1. 6 december 2018 Veel kankerpatiënten in ongewisse over gevolgen behandeling
    Lees verder
  2. 21 november 2018 Kanker en zorgverzekeringen 2019
    Lees verder
  3. 15 november 2018 Zes Utrechtse ziekenhuizen verbeteren fors in Samen Beslissen
    Lees verder