Jaarlijks krijgen duizenden mensen met kanker te horen dat ze (waarschijnlijk) niet meer beter worden. Sommige mensen horen dit direct bij de diagnose of kort daarna, anderen pas na (jarenlange) behandeling. Misschien geldt dit ook voor jou? We willen graag weten wat je nodig hebt wanneer je niet meer beter wordt. Daarom roepen we mensen die (uitgezaaide) kanker hebben en niet meer beter worden van 4 tot 18 september op om zijn of haar ervaring te doneren door de vragenlijst in te vullen.

Doneer je ervaring

Deel (anoniem) in ongeveer 5 minuten je ervaring en behoefte met ons, zodat wij de zorg in de laatste fase van het leven kunnen verbeteren.

Doneer Je Ervaring Laat weten wat jij vindt

Als kankerpatiëntenorganisaties willen we graag weten hoe je het gesprek hebt ervaren waarin je hoorde dat je niet meer beter wordt. Maar, ook hoe het ziekenhuis je daarna verder hielp én hoe je denkt over praten over jouw levenseinde. Nu hebben we hier onvoldoende zicht op. Met de uitkomsten van deze vragenlijst kunnen we de belangen van mensen met kanker in de laatste levensfase beter behartigen.

Delen van uitkomsten

We delen de uitkomsten van deze vragenlijst breed, zodat zorgverleners leren van de ervaringen en behoeften van patiënten en hiermee rekening kunnen houden in hun werk.

Hiernaast brengen we patiënten op de hoogte van de uitkomsten. Dit doen we bijvoorbeeld door de uitkomsten toe te voegen aan de NFK-website.

Dit onderzoek wordt gedaan door NFK in samenwerking met haar 19 kankerpatiëntenorganisaties.

Jouw ervaring telt Laat ons weten wat jij vindt


Deel via

Lees verder...

  1. 21 augustus 2018 Gebitsproblemen door behandeling van kanker: heb jij dit ervaren en zijn de kosten vergoed?
    Lees verder
  2. 31 juli 2018 Overlijden voorzitter Leven met Blaas- of Nierkanker Lisa Bracht
    Lees verder
  3. 22 juni 2018 Patiënten kunnen zorg verbeteren door vaker vragenlijsten in te vullen
    Lees verder