D66 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gevraagd om met patiënten, werkgevers, werknemers en wetenschappers, een actieplan ‘Kanker en Werk’ te starten. Levenmetkanker heeft afgelopen jaar samen met Isabelle Lebrocquy aandacht gevraagd voor de moeilijke positie die mensen met kanker hebben op de arbeidsmarkt. D66 heeft dit samen met hen verder uitgewerkt.

De arbeidsmarktpositie van mensen met kanker is zorgelijk. Een kwart van hen verliest zijn baan. Ook krijgen zij moeilijker een arbeidsongeschiktheidsverzekering of levensverzekering. Het plan van D66 daarom voor tenminste vijf maatregelen. Deze zijn als volgt samen te vatten: uitbreiden no-riskpolis voor mensen met kanker, meer bewustwording bij werkgevers, beter kunnen verzekeren na diagnose kanker, overheid als goede werkgever en effectievere re-integratie. Bij een no-riskpolis betaalt de overheid aan de werkgever een ziektewetuitkering als een werknemer ziek wordt. Dat moet het makkelijker maken om hen in dienst te nemen. Met dit initiatief is een stap in de goede richting gezet.

Levenmetkanker blijft zich daarnaast ook sterk maken voor werkbehoud bij kanker door werknemers te informeren hoe ze aan het werk kunnen blijven tijdens en na de behandelingen (www.kankerenwerk.nl). Tegelijkertijd krijgen steeds meer werknemers tijdelijke contracten of werken ze als flexwerker, waardoor hun rechtspositie minder beschermd is en zij alsnog hun baan verliezen. Naast het vinden van een baan is het ook lastig om als zzp-er aan de slag te gaan. De wetgeving is een belangrijke oorzaak voor de problematiek.

Daarom trekt de belangenorganisatie samen op met Lebrocquy om de rechten van alle (ex-)kankerpatiënten op het gebied van werk te verbeteren. Zij is oprichter van oPuce, een bemiddelingsbureau dat voor mensen die hersteld zijn na kanker volwaardig en betaald werk zoekt. Lebrocquy is haar bedrijf niet zonder reden begonnen. In augustus 2011 kreeg zijzelf darmkanker. Een zware periode waarin zij ook nog werd ontslagen. Zij ontdekte toen tot haar verbazing hoe moeilijk het is om na kanker weer aan het werk te komen.

Lees meer over Levenmetkanker de ondersteuning die geboden wordt op het gebied van werk:

>> voor (ex-)kankerpatiënten ga naar kanker.nl/werk.
>> voor werknemers en andere professionals: http://kankerenwerk.nl/

Meer informatie
D66 wil ex-kankerpatiënten aan het werk helpen, RTL Nieuws, 21 juni 2014
Kijk de uitzending van RTL Nieuws, 21 juni 19.30 uur.

25 juni 2014




Nota D66 over kanker en werk, juni 2014 (pdf)

D66 wil onder meer een speciale polis voor kankerpatiënten. Als ze weer ziek worden, betaalt de overheid een uitkering aan hun werkgever. Dat moet het makkelijker maken om hen in dienst te nemen.



Deel via

Lees verder...

  1. 20 juni 2014 KWF-signalement ‘Toegankelijkheid van dure geneesmiddelen
    Lees verder
  2. 18 juni 2014 Deelname focusgroep voor richtlijn Pijn bij Kanker
    Lees verder
  3. 16 juni 2014 Inzicht in kwaliteit borst- en darmkankerzorg belangrijke eerste stap
    Lees verder