Op 25 juni 2018 zijn wij onze campagne gestart om patiënten te stimuleren de ervaringsvragenlijsten van hun ziekenhuis in te vullen. Door patiënten en zorgverleners bewust te maken van het belang van (het invullen van) de vragenlijsten, trachten wij het aantal ingevulde vragenlijsten van de deelnemende ziekenhuizen met minimaal 10 procent te verhogen. De uitkomsten van de vragenlijsten dragen bij aan betere zorg, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg. De campagne loopt tot december 2018. Wat hebben we tot nu toe bereikt met de campagne?

Groeiend aantal deelnemende ziekenhuizen

We zijn de campagne gestart in samenwerking met de oncologische afdelingen van vijf ziekenhuizen, zijnde het Catharina Ziekenhuis (longkanker) in Eindhoven, Haaglanden Medisch Centrum (borstkanker en gynaecologische kankers), OLVG in Amsterdam (borstkanker), Radboudumc in Nijmegen (hoofdhalskanker) en UMC Utrecht (radiotherapie: borstkanker, rectumkanker en botuitzaaiingen). Deze ziekenhuizen zetten zich extra in om patiënten te stimuleren hun vragenlijsten in te vullen. Dit doen zij door het actief aanbieden van de vragenlijsten door hun zorgverleners en het gebruik van onze campagnemiddelen, zoals het vertonen van de animatievideo met uitleg voor patiënten, zowel in de wachtkamers als online. Ook plaatsten zij posters in wachtruimtes en spreekkamers ter bewustwording van het belang van vragenlijsten, en worden informatiefolders aan patiënten uitgereikt. Inmiddels hebben oncologische afdelingen van vijf andere ziekenhuizen zich aangesloten en beginnen nog eens drie afdelingen van andere ziekenhuizen binnenkort met het actief uitdragen van de campagne. Het gebruik van campagnemiddelen is gratis en onbeperkt.

Tussentijdse resultaten

Deelnemende ziekenhuizen koppelen terug dat de campagne heeft geleid tot meer inzicht in wat de vragenlijsten zijn en wat het belang is van het actief uitdelen (door zorgverleners) en invullen (door patiënten). Zorgverleners vinden het makkelijker het belang voor patiënten toe te toelichten door het gebruik van de patiëntenfolders. Tevens merken zij dat patiënten door de posters en animatievideo in de wachtkamer al zijn voor-geïnformeerd. De posters en informatiefolder voor zorgverleners hebben ertoe geleid dat het uitreiken van de vragenlijsten vaker en actiever gebeurt.

“Meer patiënten geven toestemming om de vragenlijsten te ontvangen en zijn bereid deze in te vullen!”

De animatievideo wordt als waardevol gezien door zowel patiënten als zorgverleners, omdat deze kort en helder uitlegt wat het belang is voor patiënten en beschikbaar is met Nederlandse, Turkse, Arabische en Engelse ondertiteling.

“Ik merk dat ik als zorgverlener andere onderwerpen met de patiënt bespreek naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten, zoals bijvoorbeeld seksualiteit. Zo kunnen we nog beter de zorg aanbieden die past bij de behoeften van de individuele patiënt. ”

Het mooie is dat het gesprek tussen zorgverleners over de vragenlijsten en hoe deze zo effectief mogelijk in te zetten, ook (weer) op gang is gekomen door de campagne.

De concrete verhoging van het responspercentage wordt aan het einde van de campagnetijd bepaald.

De campagne is mogelijk gemaakt met subsidie van KWF Kankerbestrijding.


Deel via

Lees verder...

  1. 1 oktober 2018 NFK oneens met besluit ZINL: Mammaprint niet in basispakket
    Lees verder
  2. 24 september 2018 Tweederde kankerpatiënten heeft mond- of gebitsproblemen
    Lees verder
  3. 17 september 2018 NFK onderscheidt ziekenhuizen voor openheid over kankerzorg
    Lees verder