Borstkankervereniging Nederland (BVN) kent vandaag officieel het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg toe aan 78 van de 89 ziekenhuizen. Eén van de BVN criteria is de mate waarin (late) gevolgen van mogelijke behandelingen worden besproken met de patiënt. Bij een deel van de ziekenhuizen blijkt dit niet optimaal; een belangrijk verbeterpunt.

Voor patiënten is het essentieel dat er in de spreekkamer uitgebreid wordt gesproken over (late) gevolgen van behandelingen. Denk hierbij aan mogelijkheden voor een borstreconstructie, de gevolgen voor werk en inkomen, een eventuele kinderwens, het vervroegd in de overgang komen en een veranderde seksualiteit. Hoewel de prognose bij borstkanker doorgaans goed is, blijken velen na de behandeling nog met klachten te kampen die verregaande gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van leven. Het is belangrijk om deze late gevolgen voorafgaand aan de behandeling te bespreken.

Om inzicht te krijgen in ervaringen met onder andere informatievoorziening, wordt sinds vijf jaar een landelijk onderzoek gedaan onder borstkankerpatiënten. Hieruit blijkt dat een derde van de ziekenhuizen niet voldoet aan de BVN norm ‘minimaal 80% van de patiënten geeft aan dat deze (late) gevolgen zijn besproken’.

Bijna alle ziekenhuizen bieden informatie over (late) gevolgen via folders die aan de patiënt wordt meegegeven. Dit is volgens BVN niet genoeg; het is belangrijk dat de behandelend arts of gespecialiseerd verpleegkundige alle mogelijke gevolgen uitgebreid met de patiënt bespreekt. “Door behandelopties en gevolgen goed door te spreken krijgen patiënten de kans om bewust te kiezen voor een specifieke behandelmethode. In overleg kan de patiënt samen met de arts tot een behandelplan op maat komen. Een folder over mogelijke (late) gevolgen kan nooit als vervanging dienen van zo’n gesprek, wel als aanvulling”, aldus Carol Richel, projectleider Monitor Borstkankerzorg van BVN.

BVN hoopt dat de ziekenhuizen die nu niet aan het criterium ‘bespreken van late gevolgen van behandelingen’ voldoen, verbeteracties inzetten. Dit is immers het doel van het roze lintje: het stimuleren van de patiëntgerichte borstkankerzorg. Het lintje is geen medisch keurmerk.

Vorig jaar leidde de aanscherping van de criteria tot concrete verbeteracties, bijvoorbeeld het werken met vaste aanspreekpunten en uitbreiding van het mammateam met een psycholoog, klinisch geneticus of plastisch chirurg. Daarmee draagt het roze lintje bij aan het optimaliseren van patiëntgerichte borstkankerzorg.

Het roze lintje is onderdeel van de Monitor Borstkankerzorg: een online keuzehulp met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en patiëntervaringen. BVN heeft deze keuzehulp samen met MediQuest ontwikkeld, met ondersteuning vanuit Stichting Miletus en Stichting Pink Ribbon. Per 21 juli is de informatie in de monitor geactualiseerd. Benieuwd naar de uitkomsten? De monitor en de criteria voor het roze lintje zijn in te zien via www.monitorborstkankerzorg.nl.


BorstkankerVereniging Nederland (BVN)

Vereniging voor mensen met (een erfelijke belasting voor) borstkanker en hun naasten.

Borstkanker: monitor borstkankerzorg

Deze keuzehulp geeft de kwaliteitsverschillen weer tussen ziekenhuizen bij de behandeling van borstkanker.Deel via

Lees verder...

  1. 17 juli 2015 Ziekenhuizen verstrekken borstkankermedicijn Pertuzumab niet
    Lees verder
  2. 13 juli 2015 Minister Asscher gaat experimenteren met no risk polis voor (ex)kankerpatiënten
    Lees verder
  3. 2 juli 2015 300 miljoen nodig voor adequate behandeling kankerpatiënten
    Lees verder