Enkele jaren geleden heeft NFK in het tv programma KASSA verzekeraars verweten dat zij rekenen met oude statistieken die geen recht doen aan de sterk verbeterde overlevingskansen van veel kankerpatiënten. Hierdoor is het voor veel kankerpatiënten niet mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Naar aanleiding van onze aanklacht heeft IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) een predictiemodel ontwikkeld waarmee de risico’s op overlijden voor borstkankerpatiënten nauwkeuriger worden berekend. Dit model wordt per 1 mei ingevoerd, vanaf dan kunnen verzekeraars met dit nieuwe model werken.

Verschillen tussen premies ORV groot

Wanneer je een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten (bijvoorbeeld bij het kopen van een huis) dan berekent de verzekeraar je risico op overlijden. Op basis van die berekening wordt je geaccepteerd (of niet) en wordt de hoogte van je premie bepaald. Elke verzekeraar heeft zijn eigen acceptatie en premiebeleid. De verzekeraars gebruiken vergelijkbare statistieken, dus de inschatting van het risico op overlijden is vergelijkbaar, welke conclusie de verzekeraar daar aan verbindt (bijv. premiehoogte) verschilt echter wel per verzekeraar. En die verschillen, tussen de premies en tussen al dan niet geaccepteerd worden, zijn groot. Als je kanker hebt (gehad) en je wilt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten dan loop je hier tegenaan. Bij verschillende verzekeraars een aanvraag doen loont, omdat het premiebeleid per verzekeraar nog steeds (fors) kan verschillen.

Predictiemodel bortskanker

IKNL heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en NFK een predictiemodel ontwikkeld op basis van de cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dit model vormt een betere basis voor het maken van risico-inschattingen dan de huidige statistieken. BVN (Borstkankervereniging Nederland) en NFK zijn voorzichtig positief, uit de praktijktoets blijkt dat meer borstkankerpatiënten een verzekering kunnen afsluiten en dat ze ook bij meer verschillende verzekeraars geaccepteerd kunnen worden. Een kleine groep patiënten zal mogelijk een hogere premie gaan betalen dan ze nu zouden doen, om welke groep patiënten dit gaat kunnen we pas na 1 jaar gebruik van het model inschatten. We blijven dit onderwerp en implementatie nauwgezet volgen.
IKNL gaat onderzoeken of de NKR genoeg data bevat om ook een predictiemodel voor melanoom, zaadbalkanker en lymfeklierkanker te ontwikkelen. Dit is mogelijk dankzij de NKR, Nederland is hier internationaal koploper in.


Gevolgen nieuwe model

De eerste testresultaten wijzen een betere verzekerbaarheid uit van mensen die voor borstkanker behandeld zijn. Uit ruim 400 casussen blijkt dat:
 • Met name borstkankerpatiënten in de leeftijdsgroep 40 tot 65 en stadia 2 en 3 een grotere kans hebben op het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Voor stadium 3 is de verzekerbaarheid toegenomen van 55% naar 80%. Ook de groep mensen die jonger zijn dan 40 gaan erop vooruit, zij het in iets mindere mate. Voor 65 plussers en voor mensen met stadium 1 verandert er weinig in het nieuwe model.
 • Wanneer je het model nauwkeurig invult moet je meer zaken bij je arts opvragen. Hier heb je een keuze in: hoe meer je prijsgeeft, hoe nauwkeuriger jouw risicoschatting op maat.
 • Volgens de praktijktoets leidt het model helaas ook tot hogere premies. Dit komt doordat meer patiënten met een hoog risico een verzekering kunnen krijgen. Er zijn ook gevallen bekend die met het model een hogere premie moeten betalen dan nu het geval is. Statistisch kunnen er geen uitspraken worden gedaan over welke groep dit gaat, dat weten we pas wanneer het model grootschaliger gebruikt wordt.
 • Verzekeraars kijken, naast kanker, ook naar andere elementen van iemand die patiënt is (geweest). Zoals bijvoorbeeld andere ziekten en leefstijl. Elk dossier is uniek en blijft maatwerk.


Problemen met overlijdensrisicoverzekering?

Ben jij geweigerd door een verzekeraar of krijg je te maken met een forse premieverhoging? Dan heb je recht op een toelichting van de verzekeraar. We willen graag weten welke argumenten verzekeraars gebruiken en meer zicht krijgen in de premieverschillen. Laat het ons weten via ons 'Meldpunt Overlijdensrisicoverzekeringen'. Meld het ons, zodat we beter zicht krijgen op het premie en acceptatiebeleid. Zaterdag 14 april ging tv-programma KASSA nader in op het nieuwe predictiemodel.


Deel via

Lees verder...

 1. 11 april 2018 Reactie op onderzoek ZN en NVU: ziekenhuizen maak uitkomsten transparant
  Lees verder
 2. 10 april 2018 Kankerbehandeling, thuis of in het ziekenhuis: wat kies jij?
  Lees verder
 3. 8 maart 2018 Nieuwe app voor jongvolwassen kankerpatiënten en naasten
  Lees verder