Vandaag gaat een nieuwe, anderhalf jaar durende campagne over Samen Beslissen van start. NFK ondersteunt deze campagne van harte. Omdat door samen te beslissen mensen tevredener zijn over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken.

Deze campagne geeft zorggebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen. Het campagnebeeld is twee mensen, zorgverlener en zorggebruiker, met elkaar in gesprek.

Net als NFK zullen vele andere organisaties in de zorg deze campagne ondersteunen. Ieder vanuit hun eigen perspectief en voor hun eigen achterban. Zodat we met zijn alleen ervoor zorgen dat Samen Beslissen nog meer en nog beter zal gebeuren in de toekomst. En zodat door dit samen beslissen nog meer mensen passende zorg ontvangen.

De campagne zal te zien en horen zijn op TV, radio, billboards, in gedrukte bladen en online. Ook in medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt de campagne op de kaart gezet.Deel via

Lees verder...

  1. 17 augustus 2021 Oncotype gentest bij borstkanker vergoed in basispakket
    Lees verder
  2. 2 augustus 2021 Roel Masselink in NRC: ‘Terugkeer naar werkvloer moet vanaf diagnose onderdeel zijn van gesprek in de behandelkamer’
    Lees verder
  3. 5 juli 2021 NFK publiceert jaarverslag 2020
    Lees verder