‘Kwaliteitsindictoren zijn doorgeslagen en een uiting van wantrouwen geworden’, zegt Anne-Marie Dingemans, longarts Maastricht UMC+, op de conferentie ‘Reflecteren op goede oncologische zorg. De lijsten voorbij’ van 26 november van Levenmetkanker en het UMC Utrecht. ‘Zeker als ze gebruikt worden om te controleren in plaats van als stimulans om te verbeteren’.

Het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg door middel van indicatoren werd stevig onder de loep genomen tijdens de bijeenkomst met ongeveer 150 deelnemers. ‘Reflecteren op oncologische zorg MOET. Maar de dokter is geen datamanager. Teamwerk, reflectie en vertrouwen zijn zeker belangrijker dan indicatoren. ‘

Wim Schellekens, lid Raad van Toezicht Diakonessenhuis Utrecht/Zeist, roept in herinnering op waarom de kwaliteitsindicatoren er zijn gekomen. ‘Wanneer indicatoren gepubliceerd worden, worden die verward met realiteit. Indicatoren zijn aanwijzingen en moeten niet verward worden met realiteit.' Indicatoren zijn bedoeld als middel om de zorg te verbeteren en niet om zorgverleners hierop af te rekenen.

De menselijke maat in de zorg
Zowel sprekers, als het publiek leken het eens te zijn. Het registreren van kwaliteit van zorg is belangrijk, maar dit moet niet doorslaan. Bovendien moet er oog blijven voor de individuele patiënt, de patiënt als mens. Er moet vertrouwd worden op de intrinsieke motivatie van hulpverleners om eigen handelen steeds te evalueren en te verbeteren.

Inzendingen best practices
De patiënt kan daarbij een waardevolle bijdrage leveren als de zorg ook vanuit zijn perspectief wordt verbeterd. Julia van Tol van Tol- Geerdink, medisch bioloog aan het Radboudumc, liet dit zien aan de hand van de keuzehulp prostaatkanker. Deze keuzehulp helpt mannen met prostaatkanker te kiezen tussen de verschillende behandelopties. Bij de totstandkoming hebben zij onder andere de ProstaatKankerStichting.nl geraadpleegd. Maaike Schuurman van de Borstkankervereniging Nederland presenteerde B-Bewust in bedrijf, een tool waarmee zorgprofessional patiënten beter kunnen begeleiden in het nemen van eigen regie.

Beiden kwamen als winnaars uit de bus in een door patiëntenkoepel Levenmetkanker uitgeschreven wedstrijd voor best practices. Deze en andere inzendingen zijn opgenomen in het boek ‘Zo werkt goede zorg’.

>> Het boek kun je hier bestellen…

Een aantal inspirerende voorbeelden van goede zorg waarbij ziekenhuizen hebben samengewerkt met patiëntenorganisaties zijn ook verfilmd en vertoond op de conferentie. De Stomavereniging en het Leids Universitair Medisch Centrum met hun werkbezoeken. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en Hematon over het spiegelgesprek en het UMC Utrecht over het zorgconcept.

>> Bekijk de video’s .


Deel via

Lees verder...

  1. 17 november 2015 Spoed kwaliteitseisen protonentherapie
    Lees verder
  2. 6 november 2015 Minister en fabrikant aan zet bij kostenverlaging geneesmiddelen
    Lees verder
  3. 4 november 2015 Dure geneesmiddelen: partijen moeten verantwoordelijkheid nemen
    Lees verder