Om goed zicht te krijgen op hoe mensen met kanker de gevolgen van de coronacrisis ervaren, zijn wij samen met de medisch specialisten een online peiling gestart.

Als kankerpatiëntenorganisaties hebben wij enorm veel respect voor alle zorgverleners die in deze uitdagende tijden zo hard werken. De oncologische artsen doen hun uiterste best om mensen met kanker zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van het coronavirus, en hen tegelijkertijd ook zo goed mogelijk te behandelen voor hun kanker. Om hier de juiste balans in te vinden proberen zij nu zoveel mogelijk kennis en inzichten te vergaren.

Omdat de druk op de ziekenhuizen door het coronavirus voorlopig nog hoog zal blijven, is het belangrijk dat er nu al wordt nagedacht over de vraag: hoe kunnen we nu en in de nabije toekomst zorgen dat de zorg voor mensen met kanker zo goed mogelijk doorgaat? Medisch specialisten zijn hier al mee bezig en hebben ons gevraagd om in kaart te brengen hoe kankerpatiënten de gevolgen van de coronacrisis ervaren. We hebben daarom samen met hen deze vragenlijst opgezet: “Gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten, wat is jouw ervaring?”.

Waar gaat deze vragenlijst over?
Deze vragenlijst gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die kanker hebben (gehad) en nog onder behandeling of nacontrole van het ziekenhuis staan. Kunnen je afspraken en onderzoeken in het ziekenhuis nog doorgaan? En zo ja, op welke manier? En hoe zit het met je behandeling? Gaat deze door of is deze noodgedwongen aangepast of uitgesteld? En hoe ervaar je eventuele veranderingen? Ook als er niets is veranderd kun je aan deze vragenlijst meedoen.

Door jouw ervaring anoniem te delen, kunnen we met elkaar een goed beeld krijgen van de situatie. Alle ervaringen samen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, artsen en de politiek om landelijke afspraken te maken over hoe we de kankerzorg zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan tijdens de coronacrisis.

De vragenlijst staat open van 29 maart tot en met 18 april 2020.

Dit onderzoek wordt gedaan door Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties en de oncologische artsen verenigd in Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).

Nieuws van NFK over de coronacrisis

Het coronavirus zal zich naar verwachting verder uitbreiden in Nederland. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico vormt. Op onderstaande pagina lees je op welke manier alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s voor jou en de nadelige gevolgen voor je behandeling zo veel mogelijk worden beperkt.Deel via

Lees verder...

  1. 17 maart 2020 Een zeldzame vorm van kanker, wat is jouw ervaring?
    Lees verder
  2. 16 maart 2020 Beleid NFK ten aanzien van het coronavirus
    Lees verder
  3. 9 maart 2020 Patiënt met zeldzame kanker is slechter af
    Lees verder