Zelfmanagement - boekje zelfmanagement en ouderen

Levenmetkanker en het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben samen het project ‘Zelfmanagement: wat willen en kunnen ouderen met kanker’ uitgevoerd. Binnen dit door KWF gefinancierde project zijn wensen, behoeften en ervaringen van ouderen met kanker en hun mantelzorgers in kaart gebracht. De verzamelde kennis is gebundeld in het nieuwe boekje ‘Zelfmanagement. De kloof tussen beleidstaal en de ervaringen van ouderen met kanker’.

Het nieuwe boekje ‘Zelfmanagement. De kloof tussen beleidstaal en de ervaringen van ouderen met kanker’ is medio juni 2015 verschenen en wordt momenteel verspreid onder belangrijke stakeholders. Het boekje is te downloaden via: www.kanker.nl/zelfmanagement-en-ouderen.

Binnen het project zijn, naast het uitvoeren van een literatuurstudie, 35 interviews met ouderen met kanker gehouden. In drie focusgroepen is daarnaast het gesprek met mantelzorgers aangegaan. Vervolgens is door bijna 200 ouderen met kanker en mantelzorgers een vragenlijst ingevuld, waarmee de geïnventariseerde wensen en behoeften getoetst zijn in een grotere groep.

Enkele resultaten van het project

Uit de resultaten blijkt dat eenduidige informatie over de term zelfmanagement en de achterliggende doelen essentieel is. Nu valt het ouderen zwaar dat er van hen verwacht wordt dat zij zoveel mogelijk zelf moeten doen. Dit vormt een belemmering bij het vragen om hulp. Ook voor mantelzorgers geldt dat zij het idee hebben dat ze alles alleen moeten doen. Kortom; het moet duidelijker worden wat er van mensen verwacht wordt, wat zij kunnen vragen en verwachten van zorgprofessionals en waar zij steun kunnen krijgen. En dat zij zelf kunnen kiezen in hoeverre zij de regie over het leven in eigen hand willen houden.

Ouderen willen niet als specifieke groep benaderd worden, maar aangesproken worden op de complexe specifieke problemen die zij ervaren. Dit hoeven niet altijd de gevolgen van kanker te betreffen, maar kunnen ook op ander terrein liggen, bijvoorbeeld het niet meer mobiel zijn na een val. Ze hebben behoefte aan iemand (zoals de huisarts) die hen de weg wijst in het informatie- en ondersteuningsaanbod en die uitleg geeft over taken en verantwoordelijkheden van de patiënt in de thuissituatie.

Medio juli verschijnt een samenvatting van praktische- en beleidsadviezen voor zorgverleners en organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan ouderen met kanker. Deze adviezen zijn geformuleerd op basis van de input die alle ouderen en mantelzorgers gedurende het project gegeven hebben. Deze samenvatting maken we beschikbaar via www.kanker.nl/zelfmanagement-en-ouderen.

Voor meer informatie kun je terecht op de hierboven genoemde website of je kunt contact opnemen met Claudia Schröder, projectleider bij Levenmetkanker via c.schoder@levenmetkanker.nl.Deel via

Lees verder...

  1. 23 juni 2015 Doe mee aan de Blue Ribbon Rally
    Lees verder
  2. 18 juni 2015 Ex-kankerpatiënt betaalt duizenden euro’s te veel voor overlijdensrisicoverzekering
    Lees verder
  3. 17 juni 2015 Kankerpatiënt in de knel tussen behandelaars en verzekeraars?
    Lees verder