Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) zal op korte termijn gestart worden met revisie van de richtlijn Pijn bij Kanker (2008). Hiervoor zoekt de NVA acht tot 12 patiënten die deel willen nemen aan een focusgroep op 18 september van 14.00 tot 16.00 uur in DOMUS MEDICA in Utrecht.

De richtlijn geeft aanbevelingen over de signalering, diagnostiek, medicamenteuze behandeling, niet-medicamenteuze behandeling, voorlichting en begeleiding van volwassen patiënten met pijn bij kanker en kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten en diens naasten. Het is belangrijk dat patiënten inbreng hebben bij de ontwikkeling van richtlijnen aangezien zij de zorg ontvangen. Deze inbreng wordt gegeven in de focusgroep met een aantal patiënten waarin de ervaringen en verwachtingen over de zorg geïnventariseerd worden.

In het de focusgroep komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

 • Welke verwachtingen heeft u van uw behandelaar ten aanzien van de diagnostiek, behandeling, voorlichting en begeleiding?
 • Wat zijn mogelijkheden tot verbetering van het behandeltraject?
 • Welke knelpunten heeft u ervaren? En welke goede/positieve punten heeft u ervaren, die zeker behouden moeten worden?

Deelname aan de focusgroep kan via Sanne Josso, tel. 030-28 23 680 of email: s.josso@kims.orde.nl.Deel via

Lees verder...

 1. 16 juni 2014 Inzicht in kwaliteit borst- en darmkankerzorg belangrijke eerste stap
  Lees verder
 2. 16 juni 2014 Start crowdfunding campagne voor apparaat dat helpt bij vaststelling hoofd-halskanker
  Lees verder
 3. 16 juni 2014 Nieuwe patiëntveiligheidskaarten over palliatieve en terminale zorg bij kinderen
  Lees verder