Schaken met de Dood

Hoe verhoudt onderzoek naar zogenaamde ‘personalised medicine’ voor kankerpatiënten zich tot de extreme prijzen die deze medicijnen en de ontwikkeling daarvan kosten? Hoe moet deze medicatie in de toekomst betaald worden en zijn ze straks ook voor iedereen beschikbaar? In de NCRV 2doc: ‘Schaken met de Dood’ komen de dillema’s van artsen, onderzoekers en patiënten als het gaat om kanker, onderzoek, behandeling, en ziektekosten aan bod.

Voor Schaken met de Dood volgde regisseur Roel van Dalen bijna twee jaar lang internistoncoloog Jan Schellens en hoofdonderzoeker René Bernards van het Antoni van Leeuwenhoek in hun onderzoek naar betere behandelingen van kanker op basis van personalised medicine. In de docu is te zien hoe de samenwerking tot succesvolle resultaten leidt en welke route artsen en onderzoekers moeten volgen om farmaceuten te overtuigen van het belang medicijnen beschikbaar te stellen voor verder onderzoek. Ook worden drie patiënten gevolgd die een experimentele behandeling ondergaan gebaseerd op personalised medicine-onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek.

Schaken met de Dood is maandag 1 juni te zien op NPO2 om 20.25 uur. Bekijk hier een preview.

Het belang van de patiënt

Levenmetkanker vindt dat in de discussie over de beschikbaarheid van nieuwe dure geneesmiddelen te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van de patiënt. De patiënt kan niet nagaan voor welke geneesmiddelen hij of zij in aanmerking komt en kan dus ook niet controleren of het ziekenhuis de meest optimale behandeling toepast.

Wat is het probleem?

Er komen steeds meer nieuwe geneesmiddelen voor kanker beschikbaar zoals onlangs een nieuw middel voor maagkanker en medio dit jaar een nieuw longkankermiddel. Patiënten dreigen echter geen toegang te krijgen tot deze geneesmiddelen omdat de ziekenhuizen onvoldoende budget hebben. Levenmetkanker vindt dit een onwenselijke situatie voor kankerpatiënten. Patiënten hebben recht op behandeling met de voor hen meest geschikte geneesmiddelen, ongeacht het ziekenhuis waar zij behandeld worden. Naar aanleiding van de berichtgeving over dure middelen worden patiënten in onzekerheid gebracht of zij wel de meest optimale zorg krijgen.

Levenmetkanker pleit er voor dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de verstrekking van nieuwe dure geneesmiddelen door ziekenhuizen. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen moet gegarandeerd worden: door prijsverlagingen door de farmaceutische industrie, door verspilling in ziekenhuizen tegen te gaan en/of door extra budget van de overheid.Deel via

Lees verder...

  1. 21 mei 2015 Reacties Meldpunt levensverzekeringen
    Lees verder
  2. 18 mei 2015 Onderzoek naar prominentere rol huisarts bij kankerzorg
    Lees verder
  3. 16 mei 2015 Nieuwe kankermedicijnen moeten voor iedereen beschikbaar zijn
    Lees verder