Levenmetkanker sluit zich aan bij oproep KWF

In een recent blog op Skipr vermeldt Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding, dat de aanbevelingen in de KWF-rapporten over dure geneesmiddelen nog niet zijn overgenomen. Levenmetkanker werkte intensief mee aan het tot stand komen van deze rapporten en roept alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Buiten kijf staat dat de prijzen voor innovatieve therapie te hoog zijn en de industrie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen, al dan niet daartoe gedwongen in Europese prijsonderhandelingen. Minister Schippers zegt echter nog steeds dat er geen probleem is: dokters moeten voorschrijven volgens de richtlijnen en verzekeraars hebben zorgplicht en moeten vergoeden. En als de patiënt niet krijgt waar hij recht op heeft kan hij naar de rechter stappen.

Patiënten weten niet waar zij recht op hebben

De minister vergeet dat het voor patiënten onmogelijk is te weten waar zij recht op hebben, zij kunnen in het algemeen niet wijs worden uit 300 pagina’s tellende richtlijnen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat dokters eerlijk en open alle mogelijkheden met hen bespreken. En dat ze patiënten doorverwijzen als ze om welke reden ook de optimale behandeling in hun eigen ziekenhuis niet kunnen bieden. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten transparant zijn over welke behandelingen wel of niet voorhanden zijn voor hun cliënten. Daarnaast hebben ernstig zieke kankerpatiënten iets anders aan hun hoofd dan het beginnen van een rechtszaak.

De minister vergeet ook dat de grenzen aan het budget het verzekeraars en ziekenhuizen lastig maken om alle zorg te leveren binnen die gestelde limieten. Een budgetoverschrijding vanwege het volgen van de richtlijnen en het vergoeden volgens de zorgplicht, heeft een boete en terugvordering van het overschreden budget tot gevolg.

Zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders moeten doelmatig werken

Zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders moeten daarnaast meer inzet tonen om doelmatig te werken. Het patiëntenbelang staat daarbij voorop, niet de eigen targets en omzetdoelstellingen. De winst die behaald wordt door het doelmatiger omgaan met middelen kan gebruikt worden om (een deel van) de geneesmiddelkosten te dekken. Ter illustratie: met het budget dat zorgverzekeraars ieder najaar uitgeven aan hun overstapcampagnes, kunnen alle longkankerpatiënten in Nederland worden voorzien van het nieuwe veelbelovende middel nivolumab.

>> Patiënt heeft geen tijd voor familieberaad, blog Michel Rudolphie, Skipr, 3 november 2015

>> KWF-rapport dure geneesmiddelenDeel via

Lees verder...

  1. 3 november 2015 Meer investeren in onderzoek werkzaamheid geneesmiddel borstkanker
    Lees verder
  2. 29 oktober 2015 Psychosociale zorg bij kanker vanaf de diagnose
    Lees verder
  3. 27 oktober 2015 Verhoogt rood en bewerkt vlees het risico op kanker?
    Lees verder