Op 11 oktober is het Dag van de Palliatieve Zorg. Het thema van dit jaar is Van betekenis tot het einde, over nadenken over het levenseinde en wensen daaromheen. De patiëntenbrochure Palliatieve zorg, informatie voor patiënten en hun naasten geeft handvatten om hierover met behandelaars in gesprek te gaan. Levenmetkanker leverde een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van deze brochure.

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. De zorg richt zich niet op genezing maar op behoud van kwaliteit van leven in de breedste zin van het woord.

Kwaliteit van leven optimaliseren

Voor patiënten en hun naasten is het altijd ingrijpend te horen dat er geen genezing meer mogelijk is. Het moment waarop dit gebeurt kan van tumortype tot tumortype verschillen en de tijd die nog rest kan ook verschillend zijn. Palliatieve zorg is erop gericht om in deze periode de kwaliteit van leven te optimaliseren en het lijden te verzachten.

Brochure palliatieve zorg, informatie voor patiënten en hun naasten

Bespreken van wensen en mogelijkheden

Het is van belang dat patiënten en hun naasten tijdig met de arts in gesprek gaan en de wensen en mogelijkheden bespreken. Niet alleen op medisch vlak, maar ook op psychisch / emotioneel vlak (waar ben je bang voor of waar zie je tegenop) , op sociaal vlak (wat wil je nog graag doen in de tijd die je nog rest) en op spiritueel vlak. Samen met je behandelaars kom je tot de voor jou optimale zorg. Aan de hand van de patiëntenbrochure Palliatieve zorg, informatie voor patiënten en hun naasten kun je met je zorgverleners het gesprek hierover beginnen. De brochure geeft ook informatie over de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland en een opsomming van websites en brochures waar je verdere informatie over dit onderwerp kunt vinden.

Meer informatie over de Dag van de Palliatieve Zorg

8 oktober 2014

Patiëntenbrochure ‘Palliatieve zorg, informatie voor patiënten en hun naasten’ (pdf)Deel via

Lees verder...

  1. 8 oktober 2014 Kanker en een succesvolle terugkeer op de werkvloer
    Lees verder
  2. 2 oktober 2014 In loondienst en chronisch ziek? Deel je vragen
    Lees verder
  3. 2 oktober 2014 Goede informatie noodzakelijk om keuzes te maken na diagnose kanker
    Lees verder